Lokala regler

Lokala Regler per den 21 april 2022

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i receptionen.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

Out-of-Bounds, Regel 18.2

 Banans yttre gräns markeras normalt med vita pinnar. På hål Gul 2 definieras gränsen av den inre kanten av staketstolparna som omger området.

Vid spel av Röd 8, Gul 5, Blå 4 samt korthål 9 och 10 markerar vita och vit-svarta pinnar interna bangränser. Vita dubbelpinnar markerar start och slut på gränsen.

Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av respektive hål. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad för stans och sving erhålls enligt regel 16.1a och 16.1b.

Pliktområden, Regel 17

Provisorisk boll för boll i pliktområde på hål 4 Gul slinga.

Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på hål 4 Gul slinga får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:

När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller, om det är ett rött pliktområde, lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)). Om det finns en droppzon för detta pliktområde (se Modell för Lokal Regel E-1) får spelaren också använda det lättnadsalternativet.

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen.

För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

 • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen:
  • Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte eller
  • Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.
 • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

 

 

 

Onormala banförhållanden, Regel 16

 1. a) Mark under arbete
 2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 3. Områden definierat av blå pinnar med vit eller grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 4. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 5. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 6. b) Organiska föremål

Staketet på hål Blå 4 är ett organiskt föremål. Lättnad utan plikt är ej tillåten.

 1. c) Nyplanterade träd och buskar
  Unga träd identifierade av stödpinnar och nyplanterade buskar identifierade av blå pinne med vit topp är spelförbudszoner:
  Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller buske eller att ett sådant träd eller buske ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Green Regel, 13
Begränsningar när en boll måste spelas efter slag från green.

 1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

Tee, Regel 6.2
Om tee utgörs av en matta skall bollen placeras, med eller utan peg, på denna.

Övningsspel, Regel 5.2
Hål som inte ingår i tävlingen och alla övningsområden på banan är områden där övningsspel är tillåtet.

Regel 5.2. Övningsgreener är fel green. Regel 13.1f.

Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

 1. Under en tävlingsrondfår en spelare eller dennes caddieinte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel om läkarintyg finns.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Ordningsföreskrifter
Spel på hål 4, Blå slinga är förbjudet när tåg nalkas eller tåg passerar hålet. Brott mot denna ordningsföreskrift kan få disciplinära och/eller rättsliga påföljder.