Ordförande: Björn Lindwall

Ledamöter: Jan Dahlqvist, Bertil Johansson, Björn Jönsson, Torbjörn Lindström och Hans Johansson.

Byggnadskommitténs arbete består av att tillse att erforderlig skötsel och underhåll sker avseende klubbens byggnader (inkl. installationer) och utemiljöer.