Byggkommittén

Ordförande: tf Niklas Karlsson

Ledamöter: Jan Dahlqvist, Bertil Johansson, Björn Jönsson, Torbjörn Lindström, Patrik Löfqvist, Björn Lindwall och Hans Johansson.

Byggnadskommitténs arbete består av att tillse att erforderlig skötsel och underhåll sker avseende klubbens byggnader (inkl. installationer) och utemiljöer.