Skötselprogram

Ett skötselprogram är årets planering. Många saker påverkar naturligtvis programmet, så som väder och vind, tidig eller sen vårstart och speltryck/tävlingar. Därför kommer skötselprogrammet säkerligen att förändras en del under säsongen. Det man bör veta är att varje åtgärd vi gör på banan, klippning, dressning, gödsling, eller vertikalskärning är en stressfaktor för gräset. Därför kan vi bli tvungna att hålla igen på skötselåtgärderna när gräset redan befinner sig i en stressad situation, exempelvis vid extrem värme.

Här nedan ser ni en kort presentation av de vanligaste skötselåtgärderna och deras betydelse för golfbanan:

Vertikalskärning:
Är viktig för att stimulera gräsets skottillväxt, tunnar ut gräset och skapar en torr och luftig miljö i turfen och därmed hjälper till att motverka svampangrepp.

Dressning:
Bidrar till att få en jämn puttyta och hålla gräsytan torr, luftig och väldränerad. Sanden skyddar och stärker gräsets rothalsar.

Luftning:
En av de viktigaste åtgärderna som utförs på en golfbana. Genom att lufta så tillför man syre till växtbädden för att skapa ett så gynnsamt klimat för rötter och mikroliv. Luftning utförs på många olika sätt, spiker och stickluftning sker i ytan medan hålpipluftning med både solida pinnar och ihåliga pinnar görs på ett större djup.