Projektstöd tillbyggnad maskinhall

Publicerat: 2020-04-28 12:00

Habo Golf AB har fått ett beviljat projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling om 450 000 kr samt 150 000 kr i projektstöd från Lomma Kommun för tillbyggnaden av maskinhallen för nytt personalutrymme. Det totala projektstödet som Habo Golf AB fått beviljat är 600 000 kr. 

Syftet med projektet är att få ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade personalutrymmen.

Slutet av september 2020 kommer tillbyggnaden av nytt personalutrymme stå klar för användning.