Vad gör Kommittérna

Kort info om kommittéer Örestads GK 2024 

Medlemskommittén:
Huvudsaklig uppgift är att skapa trivsamma arrangemang på klubben, för våra medlemmar.
Vi är tacksamma för förslag och idéer, från alla medlemmar, för att testa om det går att genomföra.

Några exempel på vad vi gör:

§  Tisdagsgolf: varje tisdag spela 9 långa hål alt. 18 korthål, kl. 17.30, maj – september. Målgruppen är nya och tidigare medlemmar som vill få spelträning, under trivsamma förhållande (inte tävling).

§  Arrangera Musik/Trubadur till golfveckans avslutning.

§  Arrangera i samarbete med Krogen ett antal After Work med Quiz och underhållning.

§  Arrangera nattgolf på korthålsbanan i höst.

§  Arrangera soppgolf till hösten.

 

Damkommittén:
Öka engagemanget för Örestads golfspelande damer och tillsammans skapa en bra gemenskap.
Gillar du att tävla har vi mycket du kan välja på, enbart för damer men också tillsammans med herrarna. 
På Örestads hemsida under fliken Kommittéer Dam hittar du mer information om vad vi gör i Damkommittén.

Herrkommittén:
Herrkommittén ansvarar för klubbens herrars medverkan i seriespelet.
Vi spelar sociala morgontävlingar måndagar, onsdagar, fredagar året runt. 
April-september spelas Onsdagsgolfen över 18 hål som utser årets Herrmästare.
Vi anordnar 2 tävlingar på veckosluten och även mixedtävlingar med Damkommittén. ”Ryder Cup” möten med Bokskogens GK och Sjöbo GK är också en del av vår verksamhet. Vår och höst gör vi en gemensam utflykt till någon bana i närområdet.
Alla aktiviteter går att läsa om på hemsidan.
I herrkommitténs aktiviteter gäller olympiadevisen ”det viktigaste är att delta med gott humör men ett bra resultat är också kul.

Handicapkommittén:
Vår uppgift är att bevaka medlemmarnas handicaputveckling och löpande informera om vikten av att våra medlemmar registrerar alla sina handicapgrundande ronder på Min Golf.
Om en spelares förmåga har försämrats kraftigt på grund av sjukdom eller långt uppehåll med golfen kan kommittén besluta om en manuell justering av handicapen.

Tävlingskommittén:
Vi verkar för att Örestads Golfklubb skall ha ett intressant utbud av tävlingar över året. Tävlingarna erbjuds till både juniorer och seniorer. Tävlingarna omfattar både tävlingar arrangerade av klubben och externa aktörer. 
Det viktiga är att ha roligt och plötsligt händer det oavsett handikapp, att det blev din superdag i golfandet.
Tävlingsprogrammet presenteras på hemsidan under Tävling. Information hittas även på hemsidan under Tävlingskommitté. 

Juniorkommittén:
Kommittén arbetar som namnet säger för våra juniorer, tillsammans med våra tränare och klubben. Juniorkommitténs mål är att skaffa så många möjligheter till träning och spel dels på vår bana men även andra banor. 
Vi i juniorkommittén vill mycket gärna se att våra juniorers föräldrar hjälper till. 
Ta kontakt med någon i juniorkommittén och berätta att du vill hjälpa till.

Marknadskommitténs:
Vi har en marknadskommitté i klubben som arbetar med klubbens sponsorer.
Om du arbetar på ett företag, driver eget företag eller känner någon som skulle vara intresserad av att sponsra klubben kontaktar du i så fall marknadskommittén. 
Du lämnar dina kontaktuppgifter i klubbens reception som vidarebefordrar till marknadskommittén som därefter kontaktar dig.

Miljökommittén:
Vi arbetar med egna projekt (i nuläget blomsterängar, insektsbon), sammanställning av dokumentation om klubbens miljöfrågor och projekt som klubbchef/banchef behöver hjälp med. 
Projekten organiseras och utförs inom den frivilliga gruppen "Green Team”, i nuläget ca 20 personer.
Gå in på vår hemsida under kommittéer https://www.orestadsgk.com/Kommittéer för att få aktuell information.
Varje vecka kommer aktuell information på Örestads nyhetsbrev. Håll dig uppdaterad så vet du vad som händer.