Slope

För att få fram slopetabell klicka på Damer eller Herrar under respektive slinga.

Blå-Gul slinga:
Damer
Herrar

Gul-Blå slinga:
Damer
Herrar

Gul-Röd slinga:
Damer
Herrar

Röd-Blå slinga:
Damer
Herrar

Blå slinga:
Damer
Herrar

Gul slinga:
Damer
Herrar

Röd slinga:
Damer
Herrar