Lokala bestämmelser

Rätt till spel

18-hålsbanan
Medlemmar: Hcp 54. På helgdagar ska minst hälften i bollen ha < 36.
Greenfeegäster: Högst < 36.

9-hålsbanan
Medlemmar: Hcp 54
Greenfeegäster: Hcp 54, men minst en spelare i bollen måste ha < 36.

Spelare skall anmäla sig i receptionen senast 15 minuter före beställd starttid och infinna sig på första tee 5 minuter före start. Bokade starttider som inte utnyttjas lämnas till väntande medlem eller greenfeegäst. Under lördag, söndag och helgdagar har 3- och 4-bollar företräde. Kontroll av greenfee och spelrätt utförs dagligen. Person med golfutrustning på banan som inte löst greenfee eller saknar spelrätt kan avvisas från banan och få betala dubbla gällande greenfee.

Banpersonal
Banpersonal har alltid företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås

Bunkerkrattor 
Hela bunkerkrattan ska ligga i bunkern med tänderna i spelriktningen

Dimma
Vid dimma måste nedslagsområdet för spelarens slag kunna ses. Vid spel från första tee måste 300 meter kunna ses.

Flaggplacering
Hålets placering på green visas med ett rött klot på den vita delen av flaggstången. Långt ner betyder kort hålplacering och långt upp betyder lång placering. Kontrollera gärna att klotet sitter korrekt när du lämnar green.

Golfvärdar
Klubben har utsedda golfvärdar. De har till uppgift att kontrollera att dessa bestämmelser följs och att spelet flyter. Golfvärdens anvisningar skall följas.

Hundar
Det är tillåtet att medföra kopplad hund vid golfspel

Medlemsbrickor
Bärs synlig på bag

Officiell tid
Stora klockan vid puttinggreenen

Paus
Parti som spelar 18 hål har rätt till 5 minuters paus efter 9 hål. Efterföljande boll som inte tar paus har rätt att gå igenom, varefter pausande boll tar sin plats.

Puttinggreen
Det är förbjudet att öva pitchslag mot puttinggreenen.

Småbarn
Föräldrar ombedes att inte lämna småbarn utan uppsikt inom golfklubbens område. I samband med övning på driving range är olycksfallsrisken mycket stor intill utslagsmattorna.

Tee
Om tee utgörs av utslagsmatta skall bollen placeras, med eller utan peg på denna.

Utrustning/Klädsel
Spelare skall ha egen utrustning / Vårdad klädsel

Vinterspel
Slagmatta ska användas på hela spelfältet. Vid användning av slagmatta är ronden ej hcp-grundande.


Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.