Tävlingsformer

Olika tävlingsformer i korthet

Foursome
Två spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag. Dessutom måste man innan första tee bestämma vem som slår ut på alla jämna hål och vem som slår ut på udda.

Fyrboll
Två spelare bildar ett lag och spelar hela tiden på varsin boll. Det är det bästa resultatet som räknas på varje hål. Observera att båda spelarnas resultat måste föras in på scorekortet när det är slagspel.

Greensome
Båda spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man vilken boll som ska fortsätta i spel. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget. Därefter turas man om att slå vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Irish Greensome
En variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ytterligare ett slag på partnerns boll. Först därefter väljer man vilken boll som ska fortsätta i spel.

Dubbel Greensome
En "Örestadsvariant" av Irish Greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, även på par 3 hål, slår ytterligare ett slag på partnerns boll. Först därefter väljer man vilken boll som ska fortsätta i spel.

Bloodsome
En till variant på greensome. Båda spelarna slår ut på varje hål. Därefter får motståndarlaget välja vilken boll som ska fortsätta i spel. Därefter fortsätter spelet som i vanlig greensome.

Scramble

Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga slår varsin boll från tee. Laget bestämmer den bästa bollen och markerar denna. Därefter placerar spelarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter och spelar sina slag. Så länge någon i laget kan förbättra resultatet är hålet inte avslutat.

Texas Scramble
Varje lag består av två, tre eller fyra spelare där samtliga slår från tee. Därefter väljer man den boll man tycker ligger bäst. Beroende på hur många spelare det är i laget måste allas utslag väljas ett visst antal gånger. Spelaren vars boll laget har valts spelar på denna. Därefter placerar spelarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter och spelar sina slag.

Texas Scramble Delaney
Alla slår ut från tee. Därefter väljer man den bästa bollen. Det som skiljer den här tävlingsformen från vanlig Texas scramble är att den spelaren vars boll man har valt inte får slå nästa slag. Detta gäller efter varje slag.

Köpenhamnare
Detta är en tävlingsform mellan tre spelare och spelas enligt slagspelsreglerna. Efter varje hål delas poäng ut mellan de tävlande. Den bäste får 4 poäng, den näst bäste får 2 poäng och den sämste får 0 poäng. Skulle en tävlare ensam vara bäst och de andra lika blir poängställningen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2.

Flaggtävling

Varje spelare erhåller en flagga som där står namn och antal slag. Flaggan placeras sedan där bollen hamnar efter att man har slagit det sista erhållna slaget. Hela tävlingen går ut på att hinna så långt som möjligt innan slagen ”tar slut”. De som är riktigt duktiga brukar få börja om på hål 1 igen.

Forwards och Backar
Ett lag består av två spelare. Backen slår ut på varje hål och forwarden hålar ut på varje hål. Beroende på om det är ett par 4 eller par 5 slår backen dessutom det andra och tredje slaget. Därefter tar forwarden vid och spelar tills bollen är i hål. På par 3 ansvarar backen endast för utslaget.