Närspelsområde

Följande gäller för närspelsområdet mellan Gul 3 och Gul 7:

  • Instruktörer med grupper har företräde
  • Stör ej spelare på hål Gul 3, 7 och 8
  • Se upp för missade utslag från hål Gul 3 och 8 samt missade inspel från Gul 7
  • Endast spel med egna bollar
  • Slå ej mot varandra
  • Lägg tillbaka uppslagen torv
  • Laga nedslagsmärken på green
  • Kratta bunkrarna efter dig