Vad gör vi?

MARKNADSKOMMITTÉN

Kontaktperson: Björn Lindwall, 0733-658000 eller bjorn.lindwall57@gmail.com 

Marknadskommitténs främsta uppgift är att rekrytera och hålla kontakt med samarbetspartners.

Kommittén har även till uppgift att samordna klubbens samtliga sponsorsamarbeten.

Vi ordnar, varje vår och höst, ett antal träffar och golftävlingar med aktiviteter och information.

Örestads GK är med sitt nätverk av ca. 2 100 aktiva medlemmar (varav ca. 450 juniorer), ca. 60 samarbetspartners och 10 000 greenfeegäster en mycket uppskattad golfklubb både inom och utom kommunen. Banans utomordentliga kvalitet och fina tillgänglighet är en fin grund för olika typer av samarbete med såväl företag som organisationer.

Våra egna medlemmar är våra bästa ambassadörer och idégivare. Har du något uppslag eller kontakt med något företag som du tror skulle ha glädje av ett samarbete med klubben, tveka inte - ta kontakt med någon av oss så hjälper vi dig med det praktiska genomförandet.