Breddgrupp

Breddträning 7-21 år

Är du 7-21 år och har ditt Grönt kort (hcp 54) kan du delta i vår Breddträning. Vi tränar 8 tillfällen på våren och 6 tillfällen på hösten 75 min per tillfälle. 
Träningen är uppdelad på vår och höst och du anmäler separat till dessa.

Vid varje tillfälle är där 8-16 platser och gruppindelning enligt ålder sker på plats. Då utgår vi ifrån 7-11 år och 12-21 år

_____

Vårtermin
Breddgrupp måndagar: V. 16-23 måndagar kl. 16.30-17.45
Breddgrupp onsdagar: V. 16-23 onsdagar kl. 16.30-17.45
Breddgrupp söndagar: V.16-23 söndagar kl. 14.00-15.15

Pris: 800 kr

Hösttermin
Breddgrupp måndagar: V. 34-39 måndagar kl. 16.30-17.45
Breddgrupp tisdagar: V. 34-39 onsdagar kl. 17.00-18.15
Breddgrupp söndagar: V. 33-38 söndagar kl. 14.00-15.15

 Pris: 600 kr

 

Anmälan här