Seriespel 2023 - Alla kan vara med

Damernas seriespel 2023 

Alla kan vara med och spela seriespel! Du representerar vår klubb, får spela på andra banor i Skåne, träffa golfspelare både från vår egen klubb och från andra klubbar. Vi deltar i följande seriespel 

SKÅNESERIEN

Lägsta ålder är 22 år. Ett lag består av 4 spelare och de 3 bästa resultaten räknas. ETH krävs.
De 3 bästa lagen från zon Nord och Mitt och de 4 bästa lagen från zon Syd går till final. 

Zon Mitt Kategori 1  Hcp +8,0 – 22,9
Slagtävling. Totalt 12 lag
Lagledare: Karin Eiman
Karin@eiman.se
Tel.073-6543840                                 

Zon Mitt Kategori 2  Hcp 23,0 – 29,9
Slaggolf. Totalt 11 lag
Lagledare: Eva Särbring
Eva.sarbring@hotmail.com
073-4057374

Zon Syd Kategori 3 Hcp  30,0 – 40,0
Slaggolf. Totalt 12 lag
Lagledare: Ing-Mari Gustafsson
Ing-mari.gustafsson@insatnet.nu
070-6548630

10 maj

Hinton Golf  (Rönnebäck), 10.00 

10 maj

Eslöv, 10:00

17 maj

Degeberga-W

14 juni

Hässlegården, 13:00

14 juni

Kristianstad

15 juni

Ystad, 10:00

9 aug

Kävlinge

16 aug

Lunds Akademiska, 10:00

9 aug

Kävlinge

29 aug

Malmö-Burlöv, 10:00

5 sept

Örestad 

30 aug

Söderslätt, 11:00

Final: 27 sept

Bjäre GK

Final: 27 sept

Mölle GK

Final: 26 sept

Österlen GK


FOURSOME med hcp division 1

Lägsta ålder är 22 år. Slagtävling och spelarnas hcp i varje klass läggs samman och delas med 2. Laget består av 4 spelare, 2 från A-klassen (hcp +8,0-22,9) och 2 från B-klassen (hcp 23,0-40,0). Respektive klass bildar ett foursomelag, vilket innebär att 2 spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag samt spelar växelvis från utslagsplatserna.  ETH krävs. Totalt 12 lag.

Lagledare:Kerstin Nilssson                         
nilssonkerstin36@gmail.com
Tel: 070-6291745

21 maj

Kristianstad, 13:05

21 aug

Bedinge

10 sept

Hinton Golf  (Rönnebäck), 10.00

Inbjudan skickas ut via mail och finns även anslaget i damrummet på klubben. Välkomna att lämna era anmälningar till respektive lagledare senast den 18/4. Lagledaren anmäler lagen till tävling. Reserver ska finnas till varje tävling. Om reserver behöver ta en plats efter det att laget är anmält så måste klubben där tävlingen spelas meddelas att ni har bytt spelare. Lagledarna skickar ut vilka som ska spela och med telefonnummer. Ni ordnar själva samåkning till tävlingarna.

Intresserad av att läsa om tävlingsvillkor så kan du läsa dem här.

Lycka till! / Ing-Mari Gustafsson, seriespelsansvarig i damkommittén