Seriespel - Alla kan vara med

Damernas seriespel 2024

Alla kan vara med och spela seriespel!
Du representerar vår klubb, får spela på andra banor i Skåne, träffa golfspelare både från vår egen klubb och från andra klubbar.

Vi deltar i följande seriespel:

SKÅNESERIEN

Lägsta ålder är 22 år. Ett lag består av 4 spelare och de 3 bästa resultaten räknas. ETH krävs.
De 3 bästa lagen från zon Nord och Mitt och de 4 bästa lagen från zon Syd går till final. 

OBS: För att kunna se samtliga 3 kategorier från era telefoner, v v scrolla till höger. 

Kategori 1, Mitt  Hcp +8,0 – 22,9
Slagtävling. 
Lagledare: Karin Eiman
Karin@eiman.se
Tel.073-6543840                                 

Kategori 2 , Mitt  Hcp 23,0 – 29,9
Slaggolf. 
Lagledare: Eva Särbring
Eva.sarbring@hotmail.com
073-4057374

Kategori 3 , Syd  Hcp  30,0 – 40,0
Slaggolf. 
Lagledare: Ing-Mari Gustafsson
Ing-mari.gustafsson@insatnet.nu
070-6548630

7 maj

Bosjökloster 

16 maj, 13:00

Hinton

16 maj

Örestad

13 juni

Sjöbo

17 juni

Hässlegården

12 juni

Malmö-Burlöv, 10:00

8 aug

Bokskogen 2, 12:30

8 aug

Kävlinge

8 aug

Tomelilla

29 aug

Araslöv

29 aug

Abbekås 2 

29 aug

Bedinge

Final: 26 sept

Rya

Final: 26 sept

Falsterbo

Final: 26 sept

Ystad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FOURSOME med hcp division 1

Lägsta ålder är 22 år. Slagtävling och spelarnas hcp i varje klass läggs samman och delas med 2. Laget består av 4 spelare, 2 från A-klassen (hcp +8,0-22,9) och 2 från B-klassen (hcp 23,0-40,0). Respektive klass bildar ett foursomelag, vilket innebär att 2 spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag samt spelar växelvis från utslagsplatserna.  ETH krävs. Totalt 12 lag.

Lagledare: Margareta Liljegren                        
margareta.liljegren@gmail.com
Tel: 073-5370067

23 maj

Ystad

11 aug

Degeberga, 12:00

29 sept

Malmö-Burlöv, 12:30

Intresseanmälan kan göras vid Vårmötet och finns även anslaget i damrummet på klubben. 
Välkomna att lämna era anmälningar till respektive lagledare senast den 18/4. Lagledaren anmäler lagen till tävling. 
Reserver ska finnas till varje tävling. Om reserver behöver ta en plats efter det att laget är anmält så måste klubben där tävlingen spelas meddelas att ni har bytt spelare. Lagledarna skickar ut vilka som ska spela och med telefonnummer. Ni ordnar själva samåkning till tävlingarna.

Intresserad av att läsa om tävlingsvillkor så kan du läsa dem här.

Lycka till! / Ing-Mari Gustafsson, seriespelsansvarig i damkommittén