Seriespel 2022 - Alla kan vara med

Damernas seriespel 2022 – nu startar vi! 

Alla kan vara med och spela seriespel! Du representerar vår klubb, får spela på andra banor i Skåne, träffa golfspelare både från vår egen klubb och från andra klubbar. Vi deltar i följande seriespel 

SKÅNESERIEN

Lägsta ålder är 22 år. Ett lag består av 4 spelare och de 3 bästa resultaten räknas. ETH krävs. De 3 bästa lagen från norr-, syd- och mittzon går till final.

Zon Mitt Kategori 1  Hcp +8,0 – 22,9
Slagtävling Totalt 11 lag
Lagledare: Karin Eiman
Karin@eiman.se
Tel.073-6543840                                 

Zon Mitt Kategori 2  Hcp 23,0 – 29,9
Slaggolf Totalt 11 lag
Lagledare: Eva Särbring
Eva.sarbring@hotmail.com
073-4057374

Zon syd Kategori 3 Hcp  30,0 – 40,0
Slaggolf Totalt 11 lag
Lagledare: Ing-Mari Gustafsson
Ing-mari.gustafsson@insatnet.nu
070-6548630

10 maj

Kristianstad wc11:05    

10 maj

Bosjökloster

17 maj

Österlen      Djupadal

16 juni

Eslöv 10:00

21 juni

Araslöv, Norra banan

14 juni

Bokskogen

10 aug

Lunds Akademiska

16 aug

Malmö Burlöv 10:00

17 aug

Bedinge 08:30

20 sept

Örestad

14 sept

Degeberga - W 10:00

14 sept

Hinton Sofiedal 12:00

Final:27 sept

Bokskogen

Final:28 sept

Lunds Akademiska

Final:28sept

Kävlinge


FOURSOME med hcp division 1

Lägsta ålder är 22 år. Slagtävling och spelarnas hcp i varje klass läggs samman och delas med 2. Laget består av 4 spelare, 2 från A-klassen (hcp +8,0-22,9) och 2 från B-klassen (hcp 23,0-40,0). Respektive klass bildar ett foursomelag, vilket innebär att 2 spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag samt spelar växelvis från utslagsplatserna.  ETH krävs. Totalt 12 lag

Lagledare:Kerstin Nilssson                         
nilssonkerstin36@gmail.com
Tel: 070-6291745

14 maj

Tegelberga

07 aug

Hinton Sofiedal 12:00

17 sept

Bosjökloster

Inbjudan skickas ut via mail och finns även anslaget i damrummet på klubben. Välkomna att lämna era anmälningar till respektive lagledare senast den 18/4. Lagledaren anmäler lagen till tävling. Reserver ska finnas till varje tävling. Om reserver behöver ta en plats efter det att laget är anmält så måste klubben där tävlingen spelas meddelas att ni har bytt spelare. Lagledarna skickar ut vilka som ska spela och med telefonnummer. Ni ordnar själva samåkning till tävlingarna.

Intresserad av att läsa om tävlingsvillkor så kan du läsa dem här.

Lycka till! / Ing-Mari Gustafsson, seriespelsansvarig i damkommittén