Ordförande har ordet november 2023

Publicerat: 2023-11-16 11:06 - Skrivet av Marie Andersson

Så var vi inne i mörka november!! Dagarna blir allt kortare och golfrundorna allt färre. En del av er trotsar både väder och vind och ger sig ut på banan oavsett väder, imponerande!!

Bästa medlemmar!

Så var vi inne i mörka november!! Dagarna blir allt kortare och golfrundorna allt färre. En del av er trotsar både väder och vind och ger sig ut på banan oavsett väder, imponerande!!

Det myckna regnandet har tvingat oss till att stänga den gula slingan för säsongen. Dessutom spelas blå/röd från matta på hela spelfältet. Matta gäller också sedan ett tag korthålsbanan. Orsaken till detta beslut är att alla våra slingor behöver vila för att vara i så gott skick som det bara går när vi öppnar fullt ut inför säsongen 2024.

Årets ordinarie höstmöte gick av stapeln den 4/11 med drygt 60 deltagare.
De viktigaste punkterna som diskuterades var årets resultat, budget (inkl avgifter) och val till styrelsen 2024.

Prognosen för 2023 pekar på ett bättre resultat än budget. Tappet i medlemsintäkter har mer än kompenserats av en väldigt bra greenfee under året. Den största anledningen till det förbättrade resultatet är dock de avsevärt lägre elkostnaderna (inkl. elstöd) och kostnaderna på våra fastigheter.
Avgifterna för att vara medlem på Örestad kommer att höjas med en liten summa år 2024. Höjningen är mellan 40 och 200 kr/medlem beroende på medlemskategori.

Jag vill passa på att tacka för förtroendet att få vara ordförande i klubben även under 2024. Ett oerhört spännande år och ett år fyllt med en fantastisk potential inom väldigt många områden. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med er alla.

Styrelsen, som jag har förmånen att leda, kommer nästa år se ut på följande sätt:
Anna Lindblom, Kåre Larsson och Patrik Löfqvist har alla ett år kvar på sina mandat
Elisabeth Mellberg, Björn Lindvall och Michael Pantzar valdes om för två år.
Sist men inte minst valdes Peter Holmbeck in som ny ledamot på 2 år. Välkommen till styrelsen, Peter.

Även om golfsäsongen lider mot sitt slut är många av oss i klubben fullt sysselsatta med förändringar inför och planering av den kommande säsongen.

Solcellerna kommer att vara i bruk inom 2–3 veckor, rivning av ”utslagsskjul” är genomfört och arbetet i ”nya” vagnboden pågår för fullt. Tankarna om en stor invigning i vår är också i full gång.

En väldigt glad nyhet är att både Therése och Anders har signerat ett 3-årsavtal med Örestads Gk. En både glädjande och lugnande nyhet då vi alla vet deras kapacitet som tränare och glädjespridare. Anders och Therése kommer bland annat att ansvara för vår juniorverksamhet, vid sidan av sina egna verksamheter.

När jag ändå är inne på positiva nyheter så kan jag meddela att år 2024 kommer KM tillbaka. Detaljerna är inte helt klara, men denna tävling återkommer.
Apropå tävlingar så kommer Örestads GK att arrangera klubblags-SM div 2, den 19–20/7. Det är 2 dagars spel (36 hål per dag) då vi alla har möjlighet att se väldigt bra golfspel. 9-hålsslingan kommer naturligtvis att vara öppen under dessa båda dagar. En vädjan om hjälp under tävlingen kommer att komma i god tid innan tävlingen. Det är många som behövs under dessa båda dagar.

Detta arrangemang gör att 2024 års golfvecka kommer att spelas under vecka 30, dvs 21–26/7. Tävlingsprogrammet håller på att sammanställas och väntas kunna presenteras under kvartal 1–2024. Lite nyheter och en del gamla beprövade populära tävlingar kommer att spelas nästa år. Har du lust att vara tävlingsledare eller funktionär så kontakta kansliet, så vidarebefordras ditt intresse till tävlingskommittén.

Under slutet av oktober genomfördes en workshop med restaurangen där det diskuterades hur vi ska kunna få till ett ännu bättre samarbete och mer aktiviteter på olika sätt. Utfallet av denna workshop kommer att diskuteras i styrelsen i november samt att ett uppföljningsmöte sker den 18/12 med restaurangen. Info till er alla kommer under januari/februari.

Annons på ny klubbchef finns ute sedan en dryg vecka och responsen har varit god. Det har inkommit drygt 20 ansökningar och redan nu finns det goda kandidater. Ansökningstiden löper tom 30/11 och därefter kommer intervjuer att påbörjas. Ambitionen kvarstår att ny klubbchef finns på plats innan påsk nästa år.

Den här tiden på året är det ”tradition” att medlemsfakturorna skickas ut, men i år kommer dessa först i början på december pga ett nytt betalningssystem som kräver mer förarbete.

Under en ganska lång tid har styrelsen diskuterat möjligheten att bygga en bro över vattenhinder vid gul 4. De offerter vi tidigare fått oss tillsända har varit alltför dyra. Patrik Löfqvist har nu efter ett mycket gott arbete lyckats få till en offert på 300 000, vilket är ca 50% billigare än det tidigare minst dyra alternativet. Vi kan dock konstatera att under år 2024 har vi inte möjligheten att bygga denna bro till det priset med egna medel. Vi har lagt alla resurser på en ny driving range och studio, men ett alternativ som finns är att få sponsorer till detta projekt. En bro vid gul 4 kommer att snabba upp spelet och, inte minst, öka säkerheten vid detta hål.

Jag och styrelsen vill därför skicka en önskan till er alla medlemmar och alla företagare att delta som sponsorer i detta projekt.
Vi ber er som har möjligheten att sponsra genom att köpa en sponsorplats på bron om 1000: -.

Vänligen maila mig på lindegard.hans@telia.com  med namn, mailadress  och summa senast 7/12 om ni har möjlighet att sponsra detta bygge. Det är naturligtvis tillåtet att sponsra med en större summa. Mailet som skickas till mig blir bindande och när vi uppnått summan om totalt 150.000kr kommer vi att genomföra projektet på 300.000kr. Klubben kommer då att stå för den resterande delen.  Frågan kommer åter att lyftas på styrelsemötet i december.

Tack för era bidrag till detta projekt!!

Jag vill avsluta med att tacka för ert engagemang och ert spel på Örestad under 2023 och hoppas att vi ses rejält laddade för nya golfbragder efter vinterns alla olika eskapader.

 

Ta hand om er och ha det gott.

Hasse Lindegård,
Ordförande