Ordförande har ordet februari 2024

Publicerat: 2024-02-20 10:27 - Skrivet av Marie Andersson

Så var det dags för februari månads alster om vad som händer på Örestads Gk. Det står utom allt tvivel att många av oss suktar efter golfpremiären, men tyvärr har vädergudarna inte riktigt hängt med..

Bästa medlemmar!

Så var det dags för februari månads alster om vad som händer på Örestads Gk. Det står utom allt tvivel att många av oss suktar efter golfpremiären, men tyvärr har vädergudarna inte riktigt hängt med i vår önskan att börja spela. Det myckna regnandet har gjort att vi inte kan öppna några slingor än, men hav förtröstan om att det förhoppningsvis kan ske fortare än vi just nu anar. Vi ser det som oerhört viktigt att inte öppna för tidigt då skador på banan som sker nu inte kommer att kunna repareras förrän en bra bit in i säsongen och jag utgår ifrån att ingen av oss vill vara med om skadade banor. Spel är dock fortfarande möjligt på gul slinga, men då med matta och provisoriska greener.

En uppdatering av sponsring av eventuell bro vid gul 4 är att vi har nått upp till 56 000 kr. Tack för alla dessa bidrag!! Vi är på god väg, men vi är i behov av ytterligare sponsring innan klubben kan gå in med hälften av den totala kostnaden på 300 000 kr. Om intresse för sponsring finns, ber jag er maila lindegard.hans@telia.com om bidrag på 1000: - eller mer om så är möjligt.

Som vanligt arbetas det för högtryck inför den kommande säsongen med planläggning av banförberdelser, kommittéarbete, tävlingsprogram, träningsplaner, seriespel, öppnande av restaurangen och inte minst vårt ”lilla” bygge på Driving rangen.

Låt mig med stor glädje meddela att vår nya klubbchef, Peter ”Svalle” Svallin, börjar hos oss på heltid den 14/3. Måndagen den 11/3 kommer även vår nya säsongsmedarbetare, Theo Ståhl, att börja hos oss.
När jag är inne på personal i receptionen kan jag dessutom berätta att Jakob Klingspor och Ville Löwenhielm kommer att arbeta som extra personal under helger och sommaren. Dessa båda juniorer från klubben börjar i slutet av mars. Utöver detta har vår banchef, Roger Johansson, anställt en säsongsmedarbetare, vilket innebär att vi redan nu har klart med samtliga anställda inför den kommande säsongen.

Även om vi mest arbetar med årets verksamhet pågår även arbetet med 2023 årsbokslut för såväl Habo Golf AB, som Örestads Gk. När det mesta av arbetet med detta är gjort pekar resultatet att bli ca 20% bättre än budget.

Det finns nog ingen som inte märkt att arbetet med Driving range och studio fortskrider med oförminskad kraft. Att tidsplanen hålls säkerställs av Kåre Larssons idoga arbete och noggranna kontroll.
Om allt fortsätter med samma takt planeras en invigning helgen den 25–26/5, vilken kommer att ske med många olika och förhoppningsvis iögonfallande aktiviteter.
Då det just nu är en byggarbetsplats på delar av klubben har vi tvingats stänga av delar av parkeringsplatsen. Inga bilar får parkeras efter det uppsatta stängslet pga risk för såväl personskador, som skador på bilar.

Under senaste styrelsemötet slutfördes analysen av bollpriser, årskort och startpunkt för de nya priserna. De nya priserna, vid bolluttag, kommer att börja gälla från invigningshelgen då även nya bollar kommer att finnas på plats. En av förutsättningarna för att klara detta projekt med ett ekonomisk säkert resultat är att nyttjandet av Driving range ger en grund för att täcka samtliga investeringskostnader. Det innebär bland annat att vi analyserat totalt bolluttag, vad uttag via årskorten inneburit och hur uttag per hink ser ut.

Denna analys har lett oss fram till följande priser:

  • ·        Årskort borde med vår analys i botten skulle för helår innebära ett pris på 3900: -, men då vi börjar med den nya rangen och nya bollar först i maj kommer årskort per person kosta 3200: -. Pris gäller med start omgående
  • ·        Årskort för familj tas bort
  • ·         Hinkuttag: (pris from 25/5)

o   20 bollar – 35 kr

o   40 bollar – 50 kr

o   60 bollar – 70 kr

  • ·         Insättning på GolfMore (via app. eller receptionen)

o   200 kr ger   220 kr

o   500 kr ger   600 kr

o   1000 kr ger 1250 kr

  • ·         Under säsongen kommer även kampanjer på rangen att förekomma
       

Medlemsinbetalningar har med vårt nya betalsystem via Min golf har fungerat bra även om en del medlemmar inte betalt ännu pga att man inte uppmärksammat hur den nya betalningen fungerar. Jag uppmanar er som ännu inte betalt att gå in på MIN GOLF och betala er avgift.                  

 Den 28/2 öppnar Örestads restaurang för säsongen med ordinarie öppettider.

Till slut vill jag skicka med en hälsning att hålla ut för inom en inte alltför avlägsen tid kan vi spela golf på riktigt igen,

Till dess, ta hand om er och träna väl inför den kommande säsongen

Hasse Lindegård,
Ordförande