Ordförande har ordet december 2023

Publicerat: 2023-12-19 17:21

När vi nu närmar oss slutet på 2023 och julförberedelserna är i full gång är det på sin plats att även kort sammanfatta vårt golfår.

Bästa medlemmar!

När vi nu närmar oss slutet på 2023 och julförberedelserna är i full gång är det på sin plats att även kort sammanfatta vårt golfår. Det känns fantastiskt att kunna konstatera att vi haft ännu ett bra år med god tillströmning av gäster, många spelande och engagerade medlemmar, en positiv sponsorverksamhet och inte minst ett långt planerande för en ny Driving Range med Trackman. Våra nyrenoverade greener har även gett eko bland golfare och vi har allt som oftast fått mycket beröm för vår bana generellt och greenerna specifikt. Vädret har under hösten påverkat vår bana negativt, men tack vare vår duktiga banpersonal har banan hämtat sig på ett mycket bra sätt. Tyvärr kom regn, snö och kyla lite senare på året och det har medfört att vi inte kunnat spela på banan den senaste tiden, men vi är helt övertygade om att när säsongen startar har vi en lika bra bana som i år. Vi har haft många arrangemang och tävlingar under året, vilket är väldigt positivt. Tyvärr har intresset inte varit lika stort under 2023 som tidigare år. Det är min förhoppning att vi kan hitta tillbaka till det stora deltagarantal vi är vana vid från tidigare år. Våra kommittéer har arbetat väldigt intensivt med de olika aktiviteter som man ansvarar för. Vi har slutit 3-årsavtal med våra tränare som bland annat innebär att våra tränare kommer att ansvara för vår juniorverksamhet fullt ut.  Under senare delen av hösten har vi sett en installation av solceller, en förändring av vår organisation och igångsättande av vårt Driving Range projekt. Kort och gott ett väldigt händelserikt år som skapar förhoppningar om ett ännu bättre år 2024.

Ett speciellt tack till er ca 25 medlemmar som meddelat att ni är villiga att sponsra vårt bygge av bro över vattenhinder vid gul 4.

Vad har vi att se fram emot 2024?

·         Redan i början på januari hoppas vi ha ett avtal klart med en ny klubbchef. Nästa intervju sker den 4/1 och slutkandidat kommer att presenteras på styrelsemötet den 8/1

·         Våra arbetsprocesser kommer att följas upp och förfinas inom alla områden

·         Arbetet med byggnationen av studio och Driving Range och invigning planeras till andra halvan av maj

·         Kommer vi få tillräckligt många sponsorer för att kunna bygga en bro över vattenhinder vid gul 4?

·         Planering av alla kommittéers olika aktiviteter är i full gång och förväntas vara klart under februari/mars

·         Samarbetet med restaurangen skall förbättras där arbetet är ständigt pågående

·         Nya roliga tävlingar, där KM återkommer

·         Fortsatt förfinad finish av golfbanan

·         En fortsatt intensiv juniorverksamhet

·         Herr- och damkommittéerna lika aktiva som vanligt

·         Medlemskommittén kommer med nya spännande aktiviteter

Nu ser vi alla fram emot ett lugnt och stilla jul- och nyårsfirande, vem vet kanske kommer tomten med något nytt ”golfaktigt” i sin stora tomtesäck.

Tack för ett härligt golfår!!

Från oss alla till er alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Hasse Lindegård,
Ordförande