Motionsdags

Publicerat: 2022-08-30 09:33 - Skrivet av Niklas Karlsson

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före höstårsmötet.

Höstårsmötet går av stapeln torsdagen den 3 november 2022, kallelse kommer senare.

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före höstårsmötet.

Sista dag för inlämnade av motion är torsdagen den 6 oktober 2022.

/Styrelsen