Golfklubben och krögarna går skilda vägar.

Publicerat: 2024-05-07 10:47

Efter många års samarbete går golfklubben och krögarna skilda vägar.

Golfklubben och krögarna går skilda vägar efter många års samarbete!

Det har tidigare kommunicerats att omförhandling skall ske med krögarna.
Styrelsen har dock tagit beslutet att inte förlänga samarbetet och avtalet med krögarna.
Detta är på grund av att klubben och styrelsen önskar annan inriktning på restaurangverksamheten.

Krögarna kommer fortsatt driva restaurangen 2024.

Klubbledningen