Följande gäller för spel vid dimma

Publicerat: 2024-04-30 12:42

På förekommen anledning behöver vi tyvärr förtydliga vad som gäller för spel dimma. Det här handlar om säkerhet på golfbanan, både för de som spelar och de som har golfbanan som sin arbetsplats.

Kära medlemmar,

I lördags, 27 april var vår bana höljd i dimma, vilket enligt alla klubbars (och Örestads) regler innebär att det är förbjudet att starta en golfrunda.

Ser man inte de uppsatta orangea pinnar utplacerade på alla slingor på Örestads GK är det absolut förbjudet att spela. Trots detta, och trots påpekande från medarbetare i receptionen, valde några spelare att spela ändå.

Dessa regler är inte påhittade utan de är uppkomna för att skydda såväl anställda, som personer som befinner sig på eller i närheten av banan.

Denna lördag fanns ett antal banarbetare på banan som fick avsluta sitt planerade arbete för att inte bli träffade av golfbollar. Följden av detta blev att man inte hann med sitt planerade arbete, vilket ledde till att banan inte hade den kvalitet vi förväntar oss.
Dessutom var det, som vanligt, ett antal personer som njöt av en tidig promenad. Det fanns ingen möjlighet att se vare sig banarbetare eller de som var ute och promenerade, vilket kunde inneburit mycket allvarliga skador om någon träffats av de golfbollar som slogs i dimman.

Att inte respektera uppsatta regler för golfspel är inte bara mot klubbens värdegrund, det ses även som farligt spel. Farligt spel kan i förlängningen innebära att man kan bli avstängd från spel på Örestads GK.

Jag hoppas att detta inte sker igen och ber er, som spelade under de dimmiga förhållande i lördags, att verkligen följa och respektera uppsatta regler, oavsett vad man tycker om dessa.

Hasse Lindegård
Örestads GK, Ordförande