Tidbokning

Tidbokning tillämpas 3 april - 29 oktober  mellan kl. 06.00-21.00 alla dagar (övrig tid bollränna).

Sista morgonstart från bollränna på 18-hålsbanan är kl. 05.45 mellan den 3 april - 29 oktober.

Gäster kan reservera tid tidigast två veckor före aktuell speldag och medlemmar kan reservera tid tidigast fyra veckor före aktuell speldag.via golf.se, klubbens terminal eller per telefon 040-41 05 80.
Spelare ska anmäla sig i receptionen senast 15 minuter före beställd starttid och infinna sig på första tee senast 5 minuter före start.

Bokade starttider som inte nyttjas lämnas till väntande medlem eller greenfeegäst. 

Receptionen kan också sätta ihop tvåbollar till fyrbollar för att få jämnare flyt på banan.

Startförbud råder måndag, onsdag, fredag mellan kl. 06.00-07.30 på 18-hålsbanan på grund av klipptåg.

På 9-hålsbanan samt Korthålsbanan gäller bollränna alla dagar.

Vid dimma råder det startförbud (måste vara minst 300m fri sikt för att starta). Starttider som är bokade och om dimma råder flyttas ej fram per automatik, de förfaller.