banchefen har ordet

Hållbara Greener för framtiden

I Örestads banutvecklingsfas omfattar att höja kvalitén på spelytorna. Utvecklingsfasen görs i den takt efter ekonomiska möjligheter.

Vi har tagit beslut att prioritera greenkvalitén, för att det är den mest avgörande delen i golfspelet och oftast bedöms om banan är bra eller dålig.

I höstas på ett extra medlemsmöte presenterade jag min syn på Örestads greenkvalité samt en åtgärdsplan i stora drag. Den handlar om att uppnå ”hållbara greener för framtiden”. Detta innebär, att få bättre och jämnare kvalité på greenerna under hela spelsäsongen, så att vi slipper greener som tappar i spelkvalité mitt under säsongen som t e x röd 1 och gul 6. Dessutom ligger miljöaspekter med i bilden för att bli mindre beroende av kemiska växtskyddsmedel, näringsmedel mm.

Åtgärdsplanen går helt enkelt ut på att få ner andelen på ohållbara gräsarten, ettårigt vitgröe, och att få in hållbara gräsarter som ven- och svingelgräs. Denna process kommer att utföras under spelsäsongen. Vi går in och gör olika skötselåtgärder, såsom fler hålluftningar, hjälpsådder med hållbara gräsarter och fler sanddressningar än normalt. Detta innebär en del störningar, d v s vi stänger slingan vid utförandet, oftast heldag. Greenytan blir däremot återställd efter arbetet så att den blir spelbar igen.  Under säsongen kommer vi att göra fyra hjälpsåddsmoment, april, juni, augusti och september/oktober. Däremellan utför vi luftningar och sanddressningar och övriga skötselåtgärder som i normala fall.

Tidsplanen för projektet uppskattar jag till mellan 3 till 5 säsonger, beroende på hur mycket vitgröegräs och andra faktorer som finns på och i respektive green.  All vitgröegräs kommer inte att försvinna, huvudsaken är att ven- och svingelgräset blir det dominerande inslaget i greenerna. Vi började ifjol i mindre skala med dessa åtgärder och en liten förändring har jag sett under hösten.

Åtgärderna kommer att utföras i första hand på 27-håls banan och puttinggreenerna. Korthålsbanans greener håller överlag jämnare kvalité, så där justerar vi lite i skötselprogrammet för att sedan utvärdera.