Lägesförbättring

Lägesförbättring gäller från och med den 20 oktober

  • När en spelares boll ligger den finklippta delen av spelfältet får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:
    Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en scorekortsbredd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
    • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
    • Måste vara på spelfältet.

Dela

Sub module has expired and been moved to the dashboard module, please install dashboard module and select the corresponding effect.