Med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge, Covid-19 (coronaviruset), men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället.

Vi på Örestads Golfklubb följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, RF och SGF sätter upp och vi följer utvecklingen noga.

Ordningslagen och beslutet fredagen den 27:e mars 2020 om max 50 deltagare gäller följande för golfen:

• Sällskapsspel är inte tävling eller uppvisning. Ordningslagen gäller inte men klubben ska följa Folkhälsomyndighetens råd och riskmallar.

Vi gör allt vi kan för att du ska känna dig trygg när du vistas hos oss, alla medlemmar, gästers och medarbetares säkerhet är av högsta prioritet.

Vår ambition är att hålla anläggningen öppen med vissa restriktioner och ordningsföreskrifter. 

Gällande spelet på banan vidtar vi nu en del rekommenderade åtgärder från SGF, dessa åtgärder träder i kraft tisdagen den 31 mars.

Dessa åtgärder är att betrakta som ordningsföreskrifter vilka inte får brytas:

• Flaggstången ska sitta kvar i hålet hela tiden. Det är inte längre tillåtet att välja om den ska sitta kvar eller tas ur.
• När bollen tas upp ur hålet bör om möjligt handske användas.
• Spelaren bör i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.
• På drivingrangen rekommenderar vi att använda handske då man hämtar ut bollar.

För att underlätta upplockning räknas bollen som hålad så länge någon del av den är nedanför markytan. Ronden är då också en handicaprond. Vi har placerat ett plaströr i hålkoppen för att underlätta upplockning av bollen.

Alla tävlingar inställda tills vidare

Fr.o.m måndagen den 6:e april är det nya riktlinjer gällande tävlingsverksamheten och de lyder enligt följande:

Stopp för all tävlingsverksamhet

SGF har den 3 april beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Med andra ord är nu all tävlingsverksamhet på klubben uppskjuten tills vidare, men inte sällskapsspel (träning). Detta träder i kraft fr.o.m måndag den 6:e april. Det är också viktigt att rekommendationen att avstå sociala kontakter om man är i någon av de olika riskgrupperna, detta är ett personligt ansvar för varje individ. 

Ovan gäller tills vidare tills vi får nya direktiv från SGF, RF och Folkhälsomyndigheten.

I övrigt gäller:

• Vistas inte i lokaler där det redan finns flera personer. Undvika att bilda folksamlingar.
• I omklädningsrum, duschar och bastu bör inte mer 2-4 personer vistas samtidigt.
• Vi försöker om möjligt hålla dörrar öppna för att undvika att behöva ta i handtag.
• Vi rekommenderar att inte ta i hand eller kramas som hälsning.
• Håll ett ”socialt avstånd” om ca 2 meter
.
Slutligen, ska du besöka oss och vår verksamhet vill vi att du är helt frisk och symptomfri.

Vi uppmanar alla att tvätta händerna i varmt vatten med tvål noga, både före och efter ni besöker oss.

Vi är också noga med att alla som är i tjänst hos oss självklart är friska och inte uppvisar några symptom på sjukdom. 

Varmt välkommen till Örestads Golfklubb. 

Dela

Sub module has expired and been moved to the dashboard module, please install dashboard module and select the corresponding effect.