Banarbete hösten 2019

Som vi informerade på informationsmötena kommer vi att göra lite arbete på banan under september månad. Arbetet påbörjades den 4:e september och väntas pågå i ca. två veckor, följande arbete görs:

- Renovering av tee på korthålsbanan hål nr 10, 12 och 14. Utslag från matta gäller på dessa hål.
- Vallen hål Röd 4, enligt dom från Mark- och miljödomstolen har vi fått tillstånd att återställa vallen till 1,60m. Arbetet påbörjas torsdagen den 4:e september, vid arbete med vallen på hål Röd 4 flyttas tee fram och spelas som ett par 4. När arbetet är klart flyttas tee tillbaka till ordinarie utslagsplats.
- Vit/gul tee på hål Röd 9 renoveras. Utslag från matta gäller.
- Minskning av bunkerytan greenbunkrar på hål Gul 1 och 3 samt fairwaybunker hål Gul 9. När arbete pågår är hålet stängt, vänligen gå vidare till nästa hål för fortsatt spel.

Vi tackar för visad hänsyn vid pågående arbete.

/Banchefen

Dela

Sub module has expired and been moved to the dashboard module, please install dashboard module and select the corresponding effect.