Tävlingsbestämmelser

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

En förutsättning för att tävlingar skall kunna spelas på rättvisa och sportsliga grunder är att alla spelare har korrekt handicap. I alla tävlingar krävs att spelaren, respektive alla spelare i laget, har Exakt tävlingshandicap för att kunna ta emot (netto)pris. Spelare ansvarar själv för att rätt handicap är registrerad via golf.se eller i golfterminalen.

Anmälan sker via orestadsgk.com, golf.se, golfterminalen, e-post eller telefon. Vid överteckning gäller anmälningsordning om inte tävlingsbestämmelserna säger annat. Spelare som anmäler sig, godkänner att namnet publiceras på start- och resultatsida på Internet.

Medgivande enligt General Data Protection Regulation (GDPR): Med min anmälan till tävling medger jag att mitt namn får publiceras i start- och resultatlista på Internet. I annat fall kontaktas kansliet.

Anmälningstiden anges i förutsättningarna för respektive tävling.Efteranmälningar godkänns om återbud uppstår i respektive klass.

Anmälningsavgiften för tävlingar är 100 kr, om inte annat är angivet i tävlingsprogrammet och ska betalas senast 15 min före tilldelad starttid.

Återbud: Spelare som redan är inlottad och anmäler frånvaro är skyldig att betala gällande startavgift. Om synnerliga skäl finns kan TK befria från avgiften. Spelare har själv rätt att ordna ersättare i samma hcp-klass som denne är anmäld i. Spelare som uteblir från tävling utan att lämna återbud betalar dubbel startavgift. Om ovan nämnda startavgifter inte betalas kommer spelare inte att lottas in i kommande tävlingar förrän avgiften är betald.

Klassindelning:
Damer A-klass hcp +8,0-18,3
Damer B-klass hcp 18,4-27,5
Damer C-klass hcp 27,6-36,0

Herrar A-klass hcp +8,0-13,3
Herrar B-klass hcp 13,4-21,5
Herrar C-klass hcp 21,6-36,0

Vid slagspelstävling skall vid lika resultat SGFs rekommendationer vara avgörande för rangordningen, om inte annat angetts. Vid start från flera tees gäller banans numrering och inte spelordning. Vid lika resultat i KM ska beträffande första platsen spelas sudden death över ett hål i taget med start från hål 1. Detta gäller även för särskiljning i matchspel.

Tävlingar spelas enligt ”Regler för Golfspel” samt gällande ”Lokala Regler”. Eventuellt tillfälliga lokala regler meddelas genom anslag. Tävlande är själv ansvarig för att ha tagit del av dylika regler. Tvister skall slutligen avgöras av domaren om särskild sådan utsetts, i annat fall av tävlingsledningen.Scorekort skall efter avslutad rond omedelbart lämnas till tävlingsledningen.Skriv tydligt och kontrollera scoren innan korten signeras!

Vid tävling utgår normalt ett pris per var 7:e deltagare i varje klass. Beräknad tidpunkt för prisutdelning anslås av Tävlingsledaren. Tävlingen är avslutad när prisutdelningen ägt rum.

Spelare/ombud för spelare som inte avhämtar sitt pris i samband med prisutdelningen efter avslutad tävling förverkar sin rätt till priset. Priset tillfaller tävlingskommittén. Önskemål om ombud skall godkännas av tävlingsledningen. Tävlingsledningen är inte ombud för spelare. Inteckning i vandringspris vid klubbtävling får endast erövras av klubbens medlemmar.

Tävlingskommittén äger rätt att i samråd med styrelsen göra ändringar i tävlingsprogrammet.