Vad gör vi?

MILJÖKOMMITTÉNS LEDAMÖTER

Ordförande        Vakant

Ledamöter         Roger Johansson

Adjungerade     Den verksamhetsansvarige adjungeras vid behov

Vi arbetar med egna projekt (i nuläget blomsterängar, insektsbon), sammanställning av dokumentation om klubbens miljöfrågor och projekt som klubbchef/banchef behöver hjälp med. 

Projekten organiseras och utförs inom den frivilliga gruppen "Green Team”, i nuläget ca 20 personer.