Insektshotell och blomsteräng

Banpersonalen slog under vecka 32, 2022, klubbens ytor med försök till blomsterängar vid hål Röd 2, Gul 4 och Blå 5. Efter det att slåttern nu har torkat ordentligt har detta räfsats ihop och avyttrats. Klubbens senior Lars Hasselström medverkade i arbetet, se bild. Återväxt av främst rödklöver har skett efter slåttern så en andra blomning kan komma om det blir lite regn emellanåt.  Vid inspektion av insektshotellen visar det sig att det finns en hel del ” rum” som nu är belagda, trevligt. Många bin surrar omkring vid ytorna.

Banpersonalen slog under vecka 32, 2022, klubbens ytor med försök till blomsterängar vid hål Röd 2, Gul 4 och Blå 5. Efter det att slåttern nu har torkat ordentligt har detta räfsats ihop och avyttrats. Klubbens senior Lars Hasselström medverkade i arbetet, se bild. Återväxt av främst rödklöver har skett efter slåttern så en andra blomning kan komma om det blir lite regn emellanåt. Vid inspektion av insektshotellen visar det sig att det finns en hel del ” rum” som nu är belagda, trevligt. Många bin surrar omkring vid ytorna.

Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred hade planerat en medlemsaktivitet i samarbete med Örestads Golfklubb lördagen den 25 april 2020, men på grund av den rådande situationen med Covid-19 fick den ställas in. Emellertid samlades en liten arbetsgrupp för att ändå göra några insektshotell eftersom insekterna inte bryr sig om Covid-19 och ÖrGK har beslutat att utföra sina försök med blomsterängar.

Bambukäppar, bitar av nedfallna träd och lösa träklossar bereddes med borrmaskin, ståltråd och såg så att ett tiotal insektshotell kunde byggas. Vi fördelade sedan en del av de nytillverkade insektshotellen i anslutning till planerade  blomsterområden, som även de märktes ut. Under maj kommer arbetet att fortsätta med markarbeten och sådd av blomsterfrön i de utvalda områdena.

Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred planerar att göra ett nytt försök med denna medlemsaktivitet i samarbete med Örestads Golfklubb lördagen den 30 april 2022. För detaljer se Naturskyddsföreningens i Lomma-Bjärred hemsida

Arbetsgruppen i Miljökommittén Lars Hasselström och Thomas Grahn.  

Insektshotellverkstad 30 april 2022

På valborgsmässoaftonens förmiddag samlades ett tiotal ”verkstadsarbetare” inklusive en entusiastisk 5-åring i anslutning till golfklubbens maskinhall för att främja biologisk mångfald genom att tillverka insektshotell.

Bambustänger kapades mellan lederna i lagom längder och buntades ihop med gammaldags järntråd i stället för moderna buntband av plast för att sedan placeras ut för att locka insekter att bosätta sig i dom. Vedkubbar perforerades med borrhål av olika dimensioner och försågs sedan med intrångsskydd av hönsnät innan monteringsbeslag sattes på för upphängning. Arbetslagets yngste gjorde med hjälp av pappa och farfar en holkkonstruktion av flera brädor som sattes ihop och perforerades med borrhål liksom vedkubbarna. Därefter sattes tak och intrångsnät på – avancerat men förhoppningsvis uppskattat av insekterna.

 

Deltagarna tog några av alstren med hem till insekterna i den egna trädgården och resterande lämnades för att sättas upp vid de blomsterängar som golfklubben anlagt ute på banområdet. Detta gjordes i efterhand och finns nu att betraktas av golfare och befolkas av insekter.