Ordförande har ordet februari 2023

Publicerat: 2023-02-28 - 12:00 - Skrivet av Niklas Karlsson

Ordförande skriver om vårt restaurangen, banan, ekonomiska resultatet 2022, drivingrangeprojektet, medlemsfakturor och föräldramöte juniorer.

Ordförande har ordet

Bästa medlemmar,

Efter en månad av mycket planerande och diskuterande börjar vi på Örestads GK se att verksamheten ökar successivt och vi kan skönja en golfsäsong någonstans vid horisonten. Måndagen den 27/2 öppnade restaurangen för lunch. Det kan i mitt januaribrev ha uppfattats som att kiosken också öppnar då, men kiosken öppnar den 6/4 och inget annat. Det är också då den nya ”self-service”-kiosken öppnar. Den kommer att vara placerad till höger om ingången inne i klubbhuset. ”Self-service”-kiosken kommer att finnas som alternativ när både restaurang och kiosk är stängda. Påminner om att all betalning enbart kan och skall ske via Swish. Det har också funnits en felaktig information om att kiosken skall kunna servera hamburgare. Denna rätt serveras i restaurangen.

Som säkerligen de allra flesta av er märkt kunde vi öppna korthålsbanan för ca 2 veckor sedan då vädret varit gynnsamt några veckor innan denna öppning. Tyvärr har vi inte haft vädergudarna med oss den senaste tiden, då det varit väldigt kallt under nätterna, med frost och frusen mark som följd. Det innebar att vi tvingades stänga korthålsbanan tillfälligt men förhoppningen är att det blir varmare framåt så att vi så snart som möjligt kan öppna banan igen. Det är viktigt att vi går försiktigt fram med öppning av våra banor så att banorna är i gott skick hela säsongen.

Generellt kommer det positiva rapporter från vår banchef om att banan och de nya greenerna kommer att vara utmärkta när vi öppnar om någon månad eller så. Som beslutats på höstmötet kommer det att ske en mindre förändring av banstäckningen och vi kommer också att investera i nya tee-skyltar. Det blir något större skyltar än idag och i de färger som motsvarar den slinga man spelar.  Allt i akt och mening att göra det lättare att hitta rätt bland slingorna samt att få enhetliga skyltar och som är av bättre kvalitet än idag.

Som jag skrev i föregående månadsbrev blev vårt ekonomiska resultat för 2022 minst enligt prognos. Det kan jag med stor glädje styrka under även nu då vi är i slutet av vår årsredovisning. I mitten av mars kommer våra revisorer att gå igenom årsredovisningen så än finns det risk/möjlighet för att siffrorna revideras något, men vi kommer att göra ett klart bättre resultat än budget. Resultatet kommer att hamna på mer än 400.000 bättre än budget, vilket också är samma summa bättre än prognos. Våra intäkter är på budgetnivå men vi har lyckats hålla våra kostnader nere i form av lägre el-kostnader, lägre leasingkostnader och en lägre personalkostnader är planerat. I det senare fallet beror detta på att vi i under 2022 varit 2 personer i administrationen under vintermånaderna i jämförelse med 2021, då vi var 3 anställda. Ett beslut som togs under året och därför påverkat resultatet positivt. Ett fantastiskt bra arbete under 2022 av ALLA i vår klubb. Detta ger oss en mycket bra grund inför framtiden. Tack till alla för denna insats.

Ett stort arbete under första månaderna är att administrera medlemsinbetalningar för årets verksamhet. Det stora flertalet av våra medlemmar betalar senast 31/1 och en hel del långt innan dess, men det är fortfarande ca 400 medlemmar som INTE betalt sin årsavgift. Detta, kära medlemmar, är ett stort problem för klubben!! Vi bygger vår verksamhet på att vi får betalt av alla och därför vill jag uppmana er som inte betalat att göra detta skyndsamt. Jag, och klubben, är väl medvetna om det ekonomiska läget men då behöver vi veta långt innan att du/ni inte har för avsikt att våra med i vår golfklubb väldigt tidigt så att vi kan agera därefter. Tack för er förståelse!!

På det mer positiva planet kan jag meddela att vi nu tagit ytterligare ett steg mot vår utvecklig av klubbens övningsområde. I början på februari fick vi vår ansökan till allmänna arvsfonden godkänd, vilket innebär att vi för närvarande har ca 70% av de bidrag vi hoppats på godkända. Arbete med övriga bidrag fortgår enligt plan och bygglov förväntas tas upp i Lomma kommun under mars månad. Planen med att påbörja arbetet med ombyggnad i slutet av denna säsong ligger således fast. Jag vill uppmana alla medlemmar att komma med förslag på sponsorer till detta stora projekt. Alla sponsorer mottages med stor tacksamhet.

Tävlingsprogrammet för 2023 börjat ta form och förväntas vara på hemsida och GIT i slutet av mars månad. Det kommer att bli några förbättringar och förändringar som jag vet kommer att tilltala er alla. Ett stort arbete pågår även här med sponsorjakt så har ni några förslag så mejla mig gärna om detta. Golfveckan blir vecka 29, precis som traditionen bjuder. Boka in denna vecka i era kalendrar.

Vi har idag ca 350–400 juniorer på klubben som alla vill delta i lek, träning och spel. För att detta skall kunna fungera på bästa sätt behöver vi hjälp av föräldrar. Vi kommer att ha ett föräldramöte den 2/3 där vi arbetet med våra juniorer presenteras. Jag uppmana ALLA föräldrar att komma på detta möte och förhoppningsvis kan vi få några av er att på ett litet sätt hjälpa till med saker som transport till olika tävlingar, vara med vid träningstillfällen som medhjälpare om barnen behöver hjälp med saker som inte har med golfen att göra. Det är varken svårt eller tungt men vi behöver ett antal extra händer. Golfkunskap är definitivt inget krav. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Herr- och damkommittén kommer under slutet av mars månad att arrangera sina respektive vårmöten. För er som har åldern inne, missa inte detta. Information kommer på deras båda sidor på klubbens hemsida.

I övrigt arbetar vi med att uppdatera arbetet med golf-/hålvärd för att kunna ha en bra bana i bra skick och att kunna bedriva ett spel i ett bra tempo och en mycket trivsam tillvaro för alla medlemmar och gäster. Att alla ska trivas på Örestads GK är ett motto som har funnits och kommer alltid att finnas på vår klubb.

Avslutningsvis vill jag uppmana er alla att följa klubbens utveckling och läsa om våra kommande aktiviteter på klubben hemsida.

Snart är det dags att svinga våra klubbor på riktigt igen så ta fram era klubbor ur förråden och putsa till er utrustning så att ni alla är redo.

Ta hand om er och lev väl

Med vänliga hälsningar,

Hasse Lindegård
Ordförande
linidegard.hans@telia.com