Ordförande har ordet augusti 2022

Publicerat: 2022-08-19 - 12:00 - Skrivet av Niklas Karlsson

Ordförande berättar om KM, incident på banan och framtiden.

Ordförande har ordet   

Bästa medlemmar!

Tänk att vi redan är i andra halvan av augusti! Jag hoppas alla har haft en skön sommar och därtill en skön avkopplande semester. Sedan vi sist hördes av via detta ”brev” har vi korat Örestads GK:s klubbmästare och jag vill först och främst gratulera våra klubbmästare säsongen 2022:

Herr Elit:       Anders Larsson
H 21:             Axel Blom
H 30:             Viktor Hebrand
H 40:             Joacim Björklund
D 50:            Jessika Heskebeck
H 50:            Stefan Nilsson
D 60:            Ulla-Britt Larsson
H 60:             Yan Leger
H 70:             Jan Peterzén
H 80:            Stig Wessman

Efter ett sommaruppehåll är vi nu åter i gång med styrelsearbetet och utveckling av Örestads GK. Öppningen av gul slinga rycker allt närmare, vilket känns fantastiskt bra. På höstmötet i november kommer vi att redovisa hur vi lyckats genomföra detta projekt och hur vi klarat vår budget för detta projekt.

Vårt arbete med ”Långtidsplan 2025” pågår med oförminskad kraft. Vid senaste styrelsemötet togs ett beslut att uppdra till extern leverantör att färdigställa ritningar som underlag för bygglov och offerter för det tidigare presenterade ”nya” övningsområdet. Ett slutgiltigt beslut att genomföra detta projekt kommer dock inte att tas förrän vi fått ett 100% beslut avseende bidrag från bland annat Allmänna arvsfonden, men nu har vi gett oss alla förutsättningar att kunna ta ett beslut när svar på alla ansökningar kommer in under hösten.

Med anledning av den rådande prisnivån på elmarknaden och vår strävan mot en klimatneutral klubb har vi påbörjat ett långsiktigt projekt som siktar mot eventuell installation av solceller. Efter en utvärdering av vår elförbrukning har styrelsen tagit ett beslut att begära in offerter på solcellsinstallation. När dessa offerter erhållits kommer beslut om hur vi går vidare med solceller och övrig upphandling av elkraft. Underlag kommer att presenteras på höstmötet där klubbens medlemmar bereds möjlighet att delge sina åsikter samt delta i beslut via omröstning.

Under sommaren har tyvärr en allvarlig incident inträffat på banan där säkerheten ej uppfyllts. Händelsen skedde vid utslag från röd slingas hål nr 9 där slaget hade kraftig ”hook” och passerade väldigt nära spelare på korthål 15. FORE ropades ej vid detta tillfälle, vilket ALLTID skall göras. Ingen fysisk skada har uppkommit, vilket är skönt att kunna konstatera. Anmälan har gjorts till Sv Golfförbundet som återremitterat ärendet till Örestads GK. Detta har inneburit att, den av styrelsen utsedda, arbetsgruppen för dessa frågor beslutat att:

  • Skriftligen utfärda en varning för oaktsamhet och brister i det personliga ansvaret av säkerhet vid golfspel.
  • Båda medlemmarna i detta sammanhang kommer skriftligen att informeras.

Det har naturligtvis inte undgått någon att vi i Sverige (och världen) nu är i en helt annan ekonomisk situation än vi var för bara 6 månader sedan.

Väldigt många produkter har ökat i pris, räntorna skjuter i höjden och därmed galopperar inflationen. Som inte det var nog har vi drivmedelspriser som är oerhört höga och elpriserna är på väg mot nivåer som vi inte riktigt kan förutspå. Till på köpet minskar golfspelandet i Sverige även om vi inte på Örestads GK drabbats så hårt av just detta. Tendensen är dock uppenbar då vi haft en nedgång i greenfee i förhållande till budget 2022.

Varför skriver jag nu om detta så oerhört tråkiga? Det går väl bra för Örestad, eller? Svaret på den sista frågan är att vi ser förhållandevis positivt på vår utveckling och dessutom mår vi mycket bättre än många andra klubbar, men tendensen är dock tyvärr inte positiv.

Jag skriver detta för att vi måste, inför budgetläggningen 2023, ta höjd för allt som kan hända och se sanningen i vitögat att våra kostnader kommer att gå upp och högst troligt kommer våra intäkter inte ligga på samma höga nivå som tidigare år.

Det är mycket sannolikt att vi behöver presentera en höjning av årsavgiften, även om vi i dagsläget inte vet var den hamnar. Per juli månad är inflationstakten i Sverige 8%, vilket naturligtvis är en takt som påverkar vår verksamhet negativt.  Vår ambition är att självklart att vända på varenda sten för att ta bort alla onödiga kostnader så att vi kan se fram emot ett framgångsrikt 2023, men kostnadsökningar kommer vi att drabbas av.   

Den 13 och 14 september kommer vi, som vanligt, bjuda in till informationsmöten där styrelsen presenterar planer inför resten av 2022 och 2023.  Vänligen se hemsidan inom kort!

Trots denna något dystra profetia ser vi fram emot en positiv höst med många sköna golfrundor och andra roliga aktiviteter.

Ha det gott och svinga lugnt.

Vi ses på banan!

Hasse Lindegård,
Ordförande
lindegard.hans(at)telia.com