Vårmöte Örestads GK och Bolagstämma Habo Golf AB 18 april

Publicerat: 2024-02-05 09:00 - Skrivet av Marie Andersson

Torsdagen den 18:e april 2024 kl. 19.00 hålls det vårmöte i Örestads GK följt av bolagsstämma i Habo Golf AB.

Kungörelse vårmöte Örestads GK och bolagsstämma Habo Golf AB

Torsdagen den 18:e april 2024 kl. 19.00 hålls det vårmöte i Örestads GK följt av bolagsstämma i Habo Golf AB.
Motioner från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Sista dag för inlämnade av motion är 21:e mars.

Plats: Albatrossrummet på Örestads Golfklubb

Föredragningslista publiceras senast 3 veckor före årsmötet, årsmöteshandlingar publiceras senast 1 vecka innan årsmöte på vår hemsida.

För anmälan klicka här.

Hasse Lindegård, ordförande