Kom i gång                                              

650 kr./pers.
3 timmar i grupp (3-6 pers.)
Sving + närspel 

För datum klicka här.