ordförande har ordet

Ordförande har ordet april 2020

Hej alla medlemmar!

Golfsäsongen har börjat eller närmar sig beroende på vem man är.

Det är dock som alla märkt en annorlunda tid vi har nu med viruset som lägger hinder för vårt normala levnadssätt.

Tävlingsverksamheten, styrelsemöten ( viktiga ärende avhandlas via telefon och mail )samt vårmötet är framflyttat tills nya direktiv erhålles.

Men tänk på att vara ute i friska luften, rekommenderas av folkhälsomyndigheten så fortsätt med fördel att spela golf men med respekt för de umgängesregler som gäller under nuvarande situation.

Är man orolig för att gå in i klubbhuset så går det mesta att fixa via telefon. Mat o dryck kan man köpa i kiosken.

Bevattningsarbeten, bunkerförminskningar samt utjämnande av tee ytor har utförts under vintern på röd slinga och man håller på som bäst med att rulla ut nytt gräs på dessa.

Byggnationen av de nya personalutrymmena vid maskinhallen har påbörjats och beräknas vara klara under september.

Förutom att vår personal får anständiga lokaler så får vi dessutom större plats i maskinhallen.

Vill även vädja om att ni gynnar våra krögare så att de lyckas överleva krisen och vi även i fortsättningen får njuta av den goda maten.

Det är min förhoppning att vi träffas ute på banan även denna och kommande säsonger.

/Peter Axelsson
Ordförande
070-328 70 78
peteraxelsson5@gmail.com