ordförande har ordet

Ordförande har ordet november 2021

Hej alla medlemmar!

Först och främst vill jag som ny ordförande på Örestads GK tacka för förtroendet att få leda styrelsen under det kommande året. En mycket spännande och rolig utmaning!!

Jag vill också passa på att tacka de medlemmar som i och med årets höstmöte avslutar sina uppdrag inom Örestads GK, Peter Axelsson (ordf. Örestads GK), Annika Alenfall (styrelsen Örestads GK), Christer Ericsson (ordf. Herrkommittén), Per Olsson (ordf. Miljökommittén) och Fredrik Lindegård (valberedningen Örestads GK). Vi är väldigt glada för att så många medlemmar vill arbeta ideellt, vilket i sin tur leder till att vi kan ha en hög aktivitetsnivå på klubben. Ett stort tack till alla avgående, alla nya och alla krafter som fortsätter sitt ideella arbete. Tillsammans med våra anställda krafter blir det lyckat resultat.

Säsongerna 2020 och 2021 har varit väldigt framgångsrika för Örestads GK.  Åren har gett oss ett ekonomiskt utfall som skapat möjligheter att påbörja greenrenovering och även möjligheten att öka våra personella insatser för såväl banpersonal, som administrativ personal. Fler helårsanställda på banan och en ”sportansvarig” på deltid i den administrativa organisationen.

Banan är, som alltid, vår enskilt viktigaste del för att fortsätta vara en framgångsrik golfklubb. Det är dock oerhört viktigt att vi kan erbjuda en totalupplevelse där vi har en träningsanläggning inkl. Pro’s, en restaurang, tävlingar och allmänna aktiviteter som tilltalar så många golfare som möjligt. Vi har dessutom en stor andel juniorer, vi är största juniorklubb i Skåne sett till andelen juniorer med 21,4%, som vi vill behålla och det medför att vi behöver planera och genomföra aktiviteter för dessa under det kommande året. Ambitionen att skapa en härlig atmosfär med aktiviteter, tävlingar med mera avtar inte på något sätt utan våra kommittéer arbetar på med oförminskad kraft. 

Under årets höstmöte presenterade vi ”långtidsplan 2025” och för er som inte hade möjlighet att delta på höstmötet uppmanar jag er att läsa planen på klubbens hemsida, klicka här för att läsa långtidsplanen.

Just nu har vi påbörjat arbetet med att ta in offerter på de delprojekt vi kan starta med redan 2022, dvs målgreener på driving range, en bro över vattenhinder på gul fyra och ny vagnbod. Vi kommer dock inte att påbörja något av dessa projekt innan vi har finansieringen klar eller för den delen har hela projektet klart för oss. Vi äventyrar INTE klubbens ekonomi eller skapar en byggarbetsplats utan klubben skall vara en attraktiv mötesplats även under tiden som de nya projekten genomförs.

Det viktigaste arbetet i närtid är dock att genomföra greenrenoveringen på våra 3 niohålsslingor. Vi kommer att öppna den blå slingan under våren och därefter direkt påbörja renovering av den gula slingans greener. Tiden för öppningen är svår att fastställa då vi är oerhört beroende av vädret men den kommer att öppnas under våren.

Att kvaliteten på korthålsbanan är av högsta prioritet är också givet. Jag vågar påstå att vår korthålsbana är unik och därför är det oerhört viktigt att vi har så bra kvalitet på hela korthålsbanan att den inbjuder till ökat spel av både medlemmar och gäster. Denna kvalitetshöjning står högt på agendan för styrelsen.

Som ni säkert tidigare läst på denna sida har vi haft bekymmer med brister i beteendet på banan. Arbetet med att stävja detta fortsätter i oförminskad kraft. Att uppträda vänligt, inbjudande och korrekt skall vara ett signum för Örestads GK. Tveka inte att agera när ni ser brister i uppförande på banan eller på annan plats på klubben. Vår ambition är, och kommer alltid att vara, att få bort det otrevliga beteendet från vår klubb. Att spela golf, ha kul och umgås är ALLTID prio 1.

Som tidigare sagts har 2021 varit ett fantastiskt golfår som gett oss en god känsla för framtiden. Allt är dock inte klappat och klart. Vissa orosmoln kan vi inte bortse ifrån, tyvärr. Hur kommer el- och drivmedelspriserna att påverka klubben? Kommer intresset för golf att fortgå när pandemin förhoppningsvis lägger sig?

Jag är 100% övertygad om att vi tillsammans, medlemmar, ideella krafter, anställda och styrelse, löser detta tillsammans på bästa möjliga sätt.

Under det kommande året kommer jag en gång per månad, i detta forum, hålla er uppdaterade med vad vi inom styrelsen arbetar med och hur våra olika projekt fortskrider. Har du som läser detta frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av dig.

Tack för 2021 och väl mött 2022!

/Hans Lindegård
Ordförande
lindegard.hans@telia.com