ordförande har ordet

Hej alla medlemmar

Golfsäsongen har börjat eller närmar sig beroende på vem man är.

Undertecknad tillhör kategorin där golfsäsongen närmar sig och jag ser fram emot ”Vårlaxen” som brukar innebära starten för min personliga säsong.

Under vintern har det arbetats intensivt på banan med bevattningsanläggningen, ändringar på röd 6, bunker röd 9, bunker röd 1 samt att arbetet med vår vallar har kommit i gång med start vid greendammen på röd 5 och det är vår förhoppning att vi skall klara av det mesta arbetet med våra vallar under året om väder och vind är med oss.

Bygglovshandlingar för maskinhallens tillbyggnad kommer att lämnas in under april månad så att vår duktiga personal kan få anständiga förhållande i sina personalutrymmen.

Vi hade under föregående år de högsta greenfee intäkterna på fjorton år och förhoppningsvis hjälper vi alla till att sprida positiva ord om vår bana för att försöka behålla eller öka denna del av våra inkomster.

Vi kommer under sommaren göra ett försök att hålla kiosken öppen längre på kvällarna vissa dagar i veckan eftersom detta har framförts som önskemål av vår medlemmar och gäster.

Jag vädjar därför till Er att om vi vill behålla dessa tider så måste vi handla och bevisa för krögarna att det är lönsamt att hålla öppet.

Arbetena med vår inre klubbhusmiljö har så smått påbörjats med ny färgsättning, väggar och golv, enligt ett förslag som vi fått hjälp med av inredaren Johanna Eklund A lot of Design, Ingela Löfqvist, Golv & Kakel, Erhrenborgs och Paul & Mats Jönsson på Karl Fr. Jönsson Måleri.

Förhoppningsvis får vi ekonomi att fortsätta förbättringsarbetena.


 

 

Peter Axelsson
Ordförande