Om oss

Vill du bli medlem?
Vi kontaktar dig!

*
*
*

Medlemskapsinformation

Medlemsavgifter 2022, avgifterna gäller för ett kalenderår d.v.s 1 januari - 31 december

Senior (30 år-)*
6 800 kr
Vardag (30 år-)*
6 200 kr
Non Resident (30 år-)*
4 850 kr
   
Passiv (22 år-)**
1 500 kr
Passiv med läkarintyg eller barn t.o.m året de fyller 6 år**
   750 kr
   
Spelrätt (30 år-)  7 800 kr
Senior (22 - 29 år)
4 550 kr
   
Äldre junior (18 - 21 år) 2 800 kr
Yngre junior (12 - 17 år) 1 800 kr
Knatte (-11 år)    800 kr
   
Korthålsmedlem Senior (22 år-)
2 950 kr
Korthålsmedlem Junior (-21 år)
1 120 kr

 
I ovanstående avgifter ingår medlemsavgift till Örestads GK, senior 600kr och junior 120kr. Resterande är spelavgift till Habo Golf AB.

* Aktie erfordras. För att köpa aktie se fliken "Aktier säljes" till vänster.
** Aktie erfodras. Kan ej nyttjas första året.

 

Senior, Vardag och Non Resident
För den som är aktiv Senior, Vardags- eller Non Resident fordras att denna innehar en aktie i Habo Golf AB. Non Resident är för medlem som är mantalsskriven utanför Skånes gräns. Ansökan skall göras skriftligen och ställas till styrelsen. 
Non resident medlemskap beviljas av styrelsen för ett år i taget, Non resident fritt spel korthålsbanan samt 12 st personliga greenfeebiljetter till 27-hålsbanan giltiga innevarande säsong(greenfeebiljetterna hämtas ut i receptionen).
För ansökan klicka här.

Spelrätt
Fullvärdigt medlemskap. Ingen aktie krävs. Kategori med tillgång i förhållande till antalet passiva medlemmar.

Senior 22-29 år
Avser hela banan och ingen aktie krävs för detta medlemskap. Till och med året man fyller 29 år ingår man i denna kategori. Tillgång i relation till antalet passiva medlemmar.

Korthålsmedlem
Fri tillgång till korthålsbanan samt reducerad greenfee på 27-hålsbanan på vardagar. Fullt SGF-medlemskap men ingår ej i Sydpoolen och öviga samarbeten.

Passiv
Som passiv medlem får man inte spela på vår eller någon annan bana som är ansluten till SGF (spel på pay & playbanan mot greenfee är tillåtet). Ansökan gäller för ett år i taget. För ansökan klicka här.

Möjlighet finns att uppdatera medlemskapet under året och du betalar då endast mellanskillnaden.