Särskilda regler - Tävlingssäsong 2021

Avstånd

Spelare uppmanas iaktaga Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla ett avstånd på minst två meter till närmaste person så att risken för smittspridning minimeras. Ytor inom golfklubbens lokaler är begränsade, därför uppmanas spelare att endast röra sig inomhus då de har specifikt ärende inomhus. Gruppsamlingar skall undvikas!

Tävlingarna ska spelas enligt ordinarie "Regler för golfspel"

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b. Detta betyder bland annat att spelare nu skall ha markör som intygar scoren.

Scorekort

Lämnas ut på anvisad plats. Var och en behåller sitt eget scorekort. Inga scorekort byts mellan spelare. Markör utses. Denna följer spelarens runda. Efter slutförd runda rapporteras genomförd runda till tävlingsledningen på för dagen angivet Scoring Area. Markör bekräftar inrapporterat resultat, 4 spelare rapporterar per gång.

Utslagstee

Spelare väljer själv utslagstee. Om detta inte rapporteras innan tävlingen placeras damer på röd tee och herrar på gul tee. Obs! Särskilda regler kan gälla för vissa tävlingar.

Prisutdelning

Anges vid tävlingsdagen. Endast prisutdelning utomhus kommer att tillämpas. Ej uthämtade priser tillfaller Tävlingskommittén.

Restaurang

Max 4 personer per bord om inte annat anges.

Krav att avstå deltagande i tävling

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. 

Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) tilldelas. Läkarintyg behöver inte visas upp.

Caddieförbud

Caddieförbud gäller på samtliga tävlingar. Ledsagare på paragolftävlingar samt personer som bistår yngre juniorer med tillämpning av Regler för golfspel, att räkna slag och föra scorekort är tillåtna.