Klubbtävlingar 2021

Tävlingskommittén hälsar dig välkommen.

From 1 juli har klubben åter möjlighet till tävlingsspel under förutsättning att Folkhälsomyndighetens och Svenska Golf Förbundets regler och rekommendationer följs.