Örestads Champion 2015

Finalfältets utvalda väntar på Gul 1 för att spela en 10-boll.

Spelet är igång

Se sån stil den blivande vinnaren har.

Tävlingsledare Leif Larsson lämnar över vandringspriset.

En nöjd Jim Engberg med vandringspriset. Officiellt överlämnande kommer att ske på vårt höstmöte.