Tävlingsregler pga Covid-19

Scoring

Spelaren är ansvarig för att föra sin egen score samt att vara markör för en annan spelare i bollen.
Score inlämning görs genom att läsa upp den egna scoren för scoremottagaren och markören intygar muntligen att scoren är korrekt.
Inga scorekort får bytas eller handhas mellan spelare. Scoremottagaren kommer inte heller ta emot några skrivna scorekort.

Flaggor

Flaggorna ska stanna kvar i hålen
Bollen tas lämpligen upp med handske på handen

Bunkrar

Släta ut sanden efter bästa förmåga med klubba eller fot efter att du slagit dig ur bunkern
En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Caddie

Ej tillåtet.

Sjukdom

Vid minsta tecken på sjukdom får spelaren ej genomföra tävlingen och ska snarast lämna tävlingsområdet.
Symtom som ej tillåts är; Feber, Hosta, Andningssvårigheter.

Publik

Ingen publik är tillåten under tävlingen

Prisutdelning

Efter avslutad tävling delas priserna ut individuellt. Priser som inte avhämtats inom 20 minuter kan hämtas på kansliet under efterföljande vecka. Därefter tillfaller priserna tävlingskommittén.

Håll avstånd

Till den/de som servar dig under tävlingen
Till dina medspelare

Brott mot tillfälliga Covid-19 regler medför diskvalificering.