Tävlingskommittén

Tävlingsregler pga COVID-19

Här finns de regler som gäller för tävlingarna: COVID-19

Tävlingskommitténs medlemmar

Under 2020 är följande personer med i tävlingskommittén och arrangerar många av klubbens tävlingar.

Arbetsutskott    
Ordförande
Per Hammar
0708-30 44 43  per.g.hammar@gmail.com
Mia Björnsson 0721-90 86 76  mia.bjornsson@lomma.se
Jessika Heskebeck 0707-31 10 40  jessika@heskebeck.se
     
Ledamöter    
Lars Arheden 0734-22 22 24   larheden@me.com
Annika Ekelund 0735-80 12 11  ekelund.annika@gmail.com
Lasse Fredriksson 0723-25 20 10  lunfred005@gmail.com
Jonny Fridh
0732-33 39 31  jonny.fridh69@gmail.com
Per Gillheim 0707-25 73 73  par.gillheim@hotmail.com
Hans Lindegård
0705-38 00 39
 lindegard.hans@telia.com
Tommy Nilsson
0703-35 84 40
 tommy.nilsson@beijer.se
Bertil Nygren 0705-95 41 50  a.bertil@telia.com
Michael Pantzar
0725-31 50 30
 mp570601@gmail.com
Bo Widen
0702-56 86 00
 bo_widen@icloud.com