Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred hade planerat en medlemsaktivitet i samarbete med Örestads Golfklubb lördagen den 25 april 2020, men på grund av den rådande situationen med Covid-19 fick den ställas in. Emellertid samlades en liten arbetsgrupp för att ändå göra några insektshotell eftersom insekterna inte bryr sig om Covid-19 och ÖrGK har beslutat att utföra sina försök med blomsterängar.

 

Bambukäppar, bitar av nedfallna träd och lösa träklossar bereddes med borrmaskin, ståltråd och såg så att ett tiotal insektshotell kunde byggas. Vi fördelade sedan en del av de nytillverkade insektshotellen i anslutning till planerade  blomsterområden, som även de märktes ut. Under maj kommer arbetet att fortsätta med markarbeten och sådd av blomsterfrön i de utvalda områdena.

 

Arbetsgruppen i Miljökommittén Per Olsson, Lars Hasselström och Thomas Grahn.