Miljökommitténs ledamöter

Ordförande       Christer Tornéus

Ledamöter         Roger Johansson

Adjungerade     Den verksamhetsansvarige adjungeras vid behov