Miljökommitténs ledamöter

Ordförande        Per Olsson

Ledamöter         Roger Johansson

Adjungerade     Den verksamhetsansvarige adjungeras vid behov