Verksamhetsplan 2021 medlemskommittén

Medlemskommittén huvudsakliga uppgift är att skapa trivsamma arrangemang på klubben på.

 

Vi planerar att genomföra följande program:

 • ‰ Tisdagsgolf: varje tisdag spela 9 långa hål alt. 18 korthål, kl. 17.00, maj  september. Målgruppen är nya och        tidigare medlemmar som vill få spelträning, under trivsamma förhållande (inte tävling).
 • ‰  Erbjuda fadderrundor i samband med tisdagsgolfen, även andra tider om det passar.
 • ‰  Infomöte för nya medlemmar tillsammans med andra kommittéer och kansliet.
 • ‰  Hålla i en aktivitet i samband med Cancertävlingen.
 • ‰  Arrangera Musik/Trubadur till golfveckans avslutning.
 • ‰  Arrangera, i samarbete med Krogen, ett antal After Work med Quiz och underhållning.
 • ‰  Arrangera Örestadsdagen i september för alla medlemmar.
 • ‰  Arrangera ett antal vin/öl provningar.
 • ‰  Ev. testa ”Nattgolf.”
 • ‰  Ev. testa ”Soppgolf”.
 • ‰  Föreläsningar/demonstrationer

Vi hoppas att 2021 blir annorlunda än 2020.

Medelskommittén