Örestads Dagen genomförs den 4:e september 2021, kl 10 -15

 

Program kommer längre fram.


Medlemskommittén

Örestadsdagen 8/9-2019 kl10 - 15


 


Vilken underbar dag, nästan vindstilla, lagom med sol och massor med besökare!
Många som besökte våra Pro, för att få hjälp.
Köpsugna hittade kläder hos Ivanhoe och de som ville ha rätt klubbor besökte Fredrik 
Harty, Pro-Am-Golf.
Tävlingssugna testade sina regelkunskaper med närspel och många testade att göra HIO.

Vid vår tävling gällande Regelquiz och närspel hade nedanstående tre person vinnare
Värdering av total poängen är 60% på rätt svar regel quiz och 40% på antal poäng närspel.
Rätt var på regelquiz med kommentarer finns längre ner på sidan.

  

Vinnare:

1:a Stefan Lindblad 12,0 poäng
2:a Philip Berg 10,4 poäng
3:a Bo Andersson 9,6 poäng

 

Vid försök att höra HIO på hål 1, korthålsbanan, blev det närmast hål som avgjorde tävlingen.

Vinnare:
1:a Joakim Larsson 34 cm
2:a Jonas Berggren 36 cm
3:a Claes Ulveryd  103 cm


  

 

REGELQUIZ 2019 ÅRS GOLFREGLER

 

 

1.    En spelare kan förklara sin boll förlorad genom helt enkelt säga

 ”Bollen är förlorad”

 

A Sant

B Falskt

En spelare får inte förklara en boll förlorad genom att bara säga det. En boll är förlorad bara när den inte har hittats inom tre minuter efter det att spelaren eller hans/hennes caddie eller partner börjar leta efter den.

 

2.    För att lättnad ska få tas utan plikt, måste tillfälligt vatten vara synligt innan spelaren tar sin stans.

 

A Falskt

B Sant

För lättnad utan plikt måste tillfälligt vatten vara synligt före eller efter att spelaren tagit sin stans. Se definitionen av tillfälligt vatten

 

3.    En boll är förlorad, om en spelare efter att ha sökt efter den under en minut, förklarar bollen förlorad.

 

A Falskt

B Sant

Se definitionen av förlorad.

 

 

 

4.    En spelares boll i ruffen ligger i löst material orsakat av en kanin som grävt ett hål. Spelaren har rätt till lättnad utan plikt.

 

A Sant

B Falskt

Ett hål gjort av ett djur är ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt från ett onormalt banförhållande är tillåtet på spelfältet.

 

5.    En spelares boll, i slagspel, ligger i ett pliktområde. När lättnad med flagglinje tas, kan hen välja att droppa bollen i en bunker.

 

A Falskt

B Sant

Spelaren tillåts att droppa sin boll var som helst på banan, utom i samma pliktområde.

 

6.    I en singelmatch har spelare A honnören på hål 5. Han slår sin boll mot ett buskage och bestämmer sig för att spela en provisorisk boll. Vad är den korrekta spelordningen?

 

A Spelare A måste spela sin provisoriska boll efter spelare B slår sitt utslag.

B Spelare A kan spela sin provisoriska boll antingen innan eller efter spelare B slår sitt utslag.

C Spelare A måste spela sin provisoriska boll innan spelare B slår sitt utslag.

När en spelare ska spela en provisorisk boll från tee, är spelordningen för alla övriga spelare i gruppen att slå sina första slag på hålet före spelaren spelar den provisoriska bollen (se Regel 6.4c).

 

7.    En kraftig vindby orsakar att en spelares boll rubbas på green innan hen haft en chans att markera, lyfta och återplacera bollen. Spelaren måste återplacera sin boll på den ursprungliga punkten.

 

A Sant

B Falskt

Om naturkrafter (t ex vind eller vatten) orsakar att spelarens boll i vila rubbas blir det ingen plikt, och bollen måste spelas från sitt nya läge. Det finns ett undantag från detta som säger att om bollen på green rubbas efter att den redan har lyfts och återplacerats, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt, men eftersom bollen inte hade lyfts, gäller detta inte här (Regel 9.3).

 

8.    Spellinjen är en del av förhållanden som påverkar slaget.

 

A Sant

B Falskt

Se definitionen av förhållanden som påverkar slaget.

 

9.    En spelare gör en övningssving och rubbar av misstag sin boll i spel på fairway med sin klubba. Vad blir domslutet?

 

A Det blir ingen plikt, men spelaren måste återplacera bollen.

B Det blir ingen plikt, men bollens rörelse räknas som ett slag och bollen måste spelas som den ligger.

C Spelaren får ett slags plikt och måste återplacera bollen.

Om en spelare, utan att slå ett slag, orsakar att hennes boll på spelfältet rubbas, är det ett slags plikt (Regel 9.4b).

 

 

10.Vind och vatten är utomstående.

A Sant

B Falskt

Se definitionerna av utomstående och naturkrafter.

 

 

11.Råd innefattar varje åtgärd som kan påverka en spelare att välja en klubba, slå ett slag eller bestämma hur ett hål eller en rond spelas.

 

A Sant

B Falskt

Se definitionen av råd.

 

 

12.Ett föremål för banans gräns är ett tillverkat föremål.

 

A Falskt

B Sant

Se definitionen av tillverkat föremål.

 

 

 

13.En spelare som förstör sin putter i ilska efter första hålet, kan fortsätta att använda puttern utan plikt resten av ronden.

 

A Falskt

B Sant

Om en godkänd klubba skadas under ronden får en spelare fortsätta att slå slag med den skadade klubban under resten av ronden (Regel 4.1a).

 

 

 

14.När gränsen för mark under arbete definieras av en linje på marken, är själva linjen i mark under arbete.

 

A Sant

B Falskt

Se definitionen av mark under arbete.

 

 

 

15.En boll är utanför tee när någon del av den ligger utanför tee.

 

A Sant

B Falskt

En boll är på tee när någon del av bollen vidrör eller är ovanför någon del av tee.
För andra året anordnar medlemskommittén Örestadsdagen.

 

Program:

·     ProAm Golf,Fredrik Harty. 
Visar skaft/grepp. 
Bygger klubbor utifrån dina förutsättningar. 
Alla juniorer får gratis träningsbollar.

·     Våra Pro’shjälper dig med din golf 

·     IvanhoeFörsäljning av kläder av märket 

·     TävlingPuttning-,Chippning- & Bunkerslag

·     Försök att göra HIOpå korthålsbanan hål nr 1

·     Tipsrundamed de nya golfreglerna

 

 

Tider:

ProAm Golf                10 – 15 

Pro                             10 – 13

Försäljning kläder      10 – 15

Tävlingar                    10 - 15


Vi hoppas på stor anslutning och fint väder

 

 


Varmt välkomna,
Medlemskommittén