marknadskommitténs ledamöter

Ordförande: tf Niklas Karlsson (klubbchef 040-41 05 78)

Ledamöter: Anders Jönsson, Kristian Ståhl, Johan Barkstedt, Roger Sonnelind, Bengt Göransson, Per Hammar (tävlingskommitténs repr.), Ing-Marie Gustafsson (damkommitténs repr.), Jim Engberg (juniorkommitténs repr.) och Fredrik Karlsson (elitlaget herr repr.).