Gott uppträdande

GOTT UPPTRÄDANDE/ BROTT MOT ETIKETTEN

Tävlingsledningen och domare kommer att fästa stor uppmärksamhet vid att spelarna beter sig på ett föredömligt och sportsligt sätt. Ska man få tävlingsbidrag och ingå i klubbens specialgrupper gäller dessa regler allt spel. 

Våra regler

• att inte uttrycka störande kraftuttryck eller utföra våldsamma demonstrationer. 
• att inte kasta klubbor eller slå klubbor i marken, bagar, träd o.s.v. 
• att i samband med tävlingen på bana och förläggning avstå från rökning, snusning, droger och alkohol. 
• att inte i något fall uttrycka sig nedsättande om bana, funktionärer eller medtävlande/motståndare och att alltid uppträda sportsligt och trevligt. 
• att inte uppträda störande på förläggningar varför 22.00 är rekommenderad tidpunkt, då lugn och ro bör råda på gemensamma förläggningar. 
• att klä sig på ett för tävlingen och omständigheterna lämpligt sätt. 
• att vid sjukdom, skada o.dyl. kontakta JTD för tävlingen så snart som möjligt,  
• att som pristagare närvara vid prisutdelning och delta även om du inte är pristagare. 
• att vid vinst hålla tal och tacka medtävlare, arrangör, banpersonal och sponsorer med flera.
• att delta i aktiviteten ”Care for the course” om tävlingsledningen bestämmer detta

Sanktioner vid brott mot Gott Uppförande

• tillsägelse 
• varning 
• startförbud/spelförbud 

Tillsägelse och varning följer spelaren genom hela säsongen.
Eventuellt startförbud i kommande tävling beslutas av JTD i samråd med SGF:s Ungdomstävlingsansvarig. 
 
Ett allvarligt brott mot Gott Uppträdande kan dessutom leda direkt till startförbud/spelförbud.Sanktioner utdelas endast av TL/TD för tävlingen. Tillsägelse och varning följer spelaren genom hela säsongen. Eventuellt startförbud i kommande tävling (Teen Tour, Teen Cup) beslutas av TL/TD i samråd med ansvarig för SGF Juniortävlingar. 

Bedöms spelarens förseelse som ett allvarligt brott mot etiketten, har tävlingsledningen
rätt att diskvalificera spelaren.