Vårlaxen 2020

På grund av problemen med Corona-viruset har vi tvingats ställa in tävlingen.

Vi hoppas kunna spela en motsvarande tävling senare under säsongen. Då kommer vi att meddela er via Nyhetsbrev och här på vår kommittés sidor.