Matchligor 2021

 

I och med att tävlingsförbudet fortsätter att förlängas och matchligorna innehåller spelstege och vidare avancemang för vinnare av matcher, blir det inte möjligt att klassa ligamatcherna som annat än tävling.

Niklas har gjort vad han kunnat för att vi skulle få gehör för vår tanke med ligamatcherna som sällskapsrundor, med det är tyvärr inte möjligt.

Vi tvingas alltså ställa in och anmälningsavgifterna återbetalas snarast möjligt.

Tävlingsperiod;
Matchligorna spelas under perioden maj - september och är öppna för herrar 22+ 

Spelare med exakt hcp mellan 54 och 36 spelar på 36.

Endast den som räknar med att kunna spela sina matcher under angiven tävlingsperiod ska anmäla sig. 

Spelform; matchspel 

Anmälan; Senast den 30 april till Kristian Ståhl på mailadress kristianstahl@hotmail.com, med angivande av namn, hcp och telefonnr. 

Startavgift; 100 kr i individuella klassen och 200 kr per lag. Avgiften betalas vid anmälan via Swish till Christer Ericsson på telefonnr 0760-21 95 25 

Lottning; utförs av tävlingsledningen och matcherna ska spelas inom angiven tidsperiod. 

Spelform; matcherna spelas efter ”Regler för golfspel Matchspel”. Varje spelare/lag kommer att få spela minst två matcher. De som slås ut i första rundan lottas in i stegen och möter där annan förlorare. 

Två ligor spelas: 

Match singel; spelas med fullt hcp. Spelaren med lägst spelhcp spelar med 0 slag. Spelaren med högst hcp får skillnaden mellan de båda spelarnas spelhcp. Slagen läggs ut med början på det hål som har lägst index. 

Match fyrboll, bästboll; spelas med fullt hcp. Spelaren med lägst spelhcp spelar med 0 slag. Övriga tre spelare får spelhcp motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhcp. 

Exempel: Spelare A (spel.hcp 11) och B (spel.hcp 18) spelar en Fyr boll, match mot spelare
C (spel hcp 6) och D (spel hcp 12).
A: får 5 slag
B: får 12 slag
C: får 0 slag
D: får 6 slag
 

Tee; valfri, oavsett ålder, avgörs från match till match. 

Speltider; spelare/lag som står överst på matchschemat kontaktar motspelare/motståndarlag och kommer överens om speltillfälle inom angiven tidsram för respektive omgång. 

Walk over; spelare/lag som inte infinner sig till spel på överenskommen starttid förlorar på WO. 

Resultat; noteras på spelschemat på anslagstavlan, av det förlorande laget. Om resultatet inte är noterat inom angiven tidsram för spelomgången, diskvalificeras båda lagen, om inte tävlingsledningen gett dispens. 

Särskiljning; match som står lika efter 18 hål avgörs genom särspel med början på hål 1 på samma slinga tills någondera parten vinner ett hål. 

Priser; utdelas på herrkommitténs höstmöte. 

Tävlingsledare; Kristian Ståhl, 0705-80 03 00