Måndagsgolfen 2021

Öppen för alla herrar som fyllt 22 år eller gör det under året.

Tävlingsperiod:

12 april – 27 september, dock ej helgdagar och under golfveckan.

Spelform:

Dels 9 håls individuell slaggolf (hålets par + max.­ 5 slag), dels lagtävling mellan lottade bollar.

 

Anmälan:

Sker med inlämnande av ifyllt scorekort och startavgift.

Startavgift:

20 kronor.

Lottning:

Klockan 08:45.

Starttid:

Klockan 09:00.

Tee:

Tävlingen spelas från valfri tee vid varje tävlingstillfälle, oavsett ålder.

Hcp. ändring:

Du väljer själv om du vill registrera din rond.

Prisutdelning:

Sker omedelbart efter avslutad tävling.

Priser:

Vid färre deltagare än 4 personer utgår ingen startavgift. Erlagda startavgifter fördelas på lagpris samt individuella priser.
Ett lagpris delas ut när deltagarantalet är 12 – 16, och två lagpris delas ut från 17 deltagare. För att få ta emot pris krävs närvaro. Vid utebliven närvaro går priset till näste man i resultatordningen.

Lagresultat:

Lagets resultat är summan av spelarnas nettoresultat.
När det samtidigt förekommer 3- och 4-bollar blir 4-bollens resultat 75 % av summan av spelarnas nettoresultat. För att deltaga i lagtävlingen, måste hela laget fullfölja tävlingen.

Tävlingsledare:

Är representanter från Herrkommittén, eller någon som är insatt i rutinerna.