1. Fredagsgolfen 2021-2022 Vinter

  2. Spelas på KORTHÅLSBANAN året om och är öppen för alla Herrar och
  3.  Damer som fyllt 22 år eller gör det under året.
  4. Tävlingsperiod:

   Fredagar, dock ej Helgdagar och under Golfveckan.

   Spelform:

   Slagspel +5slag, dels 18 håls individuell slagspel, dels lagtävling mellan lottade bollar.

    

   Anmälan:

   Sker med ifyllt scorekort, och lämna till tävlingsledaren

   Startavgift:

   20 kronor. (endast kontanter)

    

   Lottning:

   Klockan 08:45

    

   Starttid:

   Klockan 09:00

    

   Spelhandicap:

   Herrar: 50 % av exakt hcp. med en decimal, dock max 13,5 slag.

   Damer: 50% av exakt hcp. med en decimal +2 slag max 15,5 slag

   Prisutdelning:

   Efter avslutad tävling. Närvaroplikt!

    

   Priser:

   Erlagda startavgifter fördelas på lagpris samt bruttopris och individuella priser. För att få ta emot pris krävs erlagd startavgift.

   Lagresultat:

   Lagets resultat är summan av spelarnas nettoresultat.
   När det samtidigt förekommer 3- och 4-bollar blir 4-bollens resultat 75% av summan av spelarnas nettoresultat. Bryter någon under rundan diskas laget!

  5. Tävlingsledare:

  6. Är representanter från Herrkommittén, eller hans utsedde ersättare.