Vintergolfen 2020–21 Regler.

Är en öppen tävling för Herrar som fyllt 22 år eller gör det under året.

 

Tävlingsperiod:

Vintergolfen spelas på måndagar och onsdagar från oktober till och med mars.

Spelform:

Måndagar 9 håls individuell slaggolf (+5slag), dels lagtävling mellan lottade bollar.

Onsdagar 18 håls individuell slaggolf (+5slag), dels lagtävling mellan lottade bollar. När slagmatta används blir det 9 hål även onsdagar. 

Anmälan:

Sker med namn och hcp på anmälningslista och betalad startavgift.

Resultat:

Skrivs in på anmälningslistan och signeras av markör.

Startavgift:

20 kr

Lottning:

Måndagar klockan 09:45
Onsdagar klockan 10:00

Starttid:

Måndagar klockan 10:00
Onsdagar klockan 10:15

Tee:

Tävlingen spelas från valfri tee vid varje tävlingstillfälle.

Slagmatta:

Slagmatta skall användas enligt klubbens anvisningar.

Utslagsplatserna är lika känsliga som greenerna och skall inte beträdas vid frost. 

Vintergreener:

Boll som ligger inom 1 meter från hål kanten anses hålad med ett slag. 

Lägesförbättring:

Lägesförbättring framgår av information på anslagstavla i receptionen.

Rond med lägesförbättring är handicaprond. 


Prisutdelning:

Sker omedelbart efter avslutad tävling.

Priser:

Vid färre deltagare än 6 personer utgår ingen startavgift. Erlagda startavgifter fördelas på lagpris samt individuella priser. Ett lagpris delas ut när deltagarantalet är 12 – 16, och två lagpris delas ut från 17 deltagare. För att få ta emot pris krävs närvaro. Vid utebliven närvaro går priset till näste man i resultatordningen. 

Lagresultat:

Lagets resultat är summan av spelarnas nettoresultat.
När det samtidigt förekommer 3- och 4-bollar blir 4-bollens resultat 75% av summan av spelarnas nettoresultat.
För att deltaga i lagtävlingen, måste hela laget fullfölja tävlingen. 

Tävlingsledare:

Är representant från Herrkommittén, eller utsedd ersättare.