Vintergolfen 2019-2020

Är en öppen tävling för Herrar som fyllt 22 år eller gör det under året.
 Officiellt handicap gäller och spelare med högre handicap spelar på 36,0

 

Tävlingsperiod:

Vintergolfen spelas på Måndagar och Onsdagar från oktober till och med mars.

Spelform:

Dels 9 håls individuell slaggolf (max. hålets par+5 slag), dels lagtävling mellan lottade bollar.

Anmälan:

Sker med inlämnande av ifyllt scorekort och startavgift.

Startavgift:

20 kr

Lottning:

Klockan 08,45

Starttid:

Klockan 09,00

Tee:

Tävlingen spelas från valfri tee vid varje tävlingstillfälle.

Slagmatta:

Slagmatta skall användas enligt klubbens anvisningar.
Rond med slagmatta är inte handicapgrundande.
Utslagsplatserna är lika känsliga som greenerna och skall inte beträdas vid frost.

Vintergreener:

Boll som ligger inom 1 meter från hålkanten anses hålad med ett slag.

Lägesförbättring:

Lägesförbättring meddelas av Tävlingsledningen vid varje enskilt tillfälle och gäller enligt Regler för golfspel, gäller på hela spelfältet.
Rond med lägesförbättring är handicaprond, se Tävlingshandboken sid 49 anmärkning 3 – 8.

Prisutdelning:

Sker omedelbart efter avslutad tävling.

Priser:

Vid färre deltagare än 6 personer utgår ingen startavgift. Erlagda startavgifter fördelas på lagpris samt individuella priser. Ett lagpris delas ut när deltagarantalet är 12 – 16, och två lagpris delas ut från 17 deltagare. För att få ta emot pris krävs Exakt handicap EGA och närvaro. Vid utebliven närvaro går priset till näste man i resultatordningen. Bästa bruttoresultat erhåller också pris.

Lagresultat:

Lagets resultat är summan av spelarnas nettoresultat.
När det samtidigt förekommer 3- och 4-bollar blir 4-bollens resultat 75% av summan av spelarnas nettoresultat.
För att deltaga i lagtävlingen ,måste hela laget fullfölja tävlingen.

Tävlingsledare:

Är representanter från Herrkommittén, eller hans utsedde ersättare.