Handicapkommittén

Vår uppgift är att bevaka medlemmarnas handicaputveckling och löpande informera om vikten av att våra medlemmar registrerar alla sina handicapgrundande ronder på Min Golf.

Vi genomför en årlig granskning av alla medlemmar och därutöver behandlar vi förfrågningar från enskilda medlemmar. Oftast gäller det medlemmar som tappat i spelstandard beroende på sjukdom eller ett långt uppehåll med golf. Ibland kan det gälla att någon anser att en annan spelare har för högt handicap.

Alla hänvändelser till kommittén skall göras skriftligen och vara väl dokumenterade.

I kommittén sitter vi: